Skip to content

Organisering og ledelse

Som en konsekvens av vår organisasjonsform og de krav offentlige oppdragsgivere har til organisering av våre virksomheter i egne juridiske enheter, vil styringsdialog med styrene i tillegg til sammensetning av relevant kompetanse i styrene være vesentlig.

Stiftelsen Diakonova har følgende styrerepresentanter pr. 2022:

Magne Roland, Styreleder

John Eivind Jensen

Hans Morten Haugen

Åse Snøtun

Anne Kari Tolo Heggestad

Johnny Thorsen

Thomas Hoholm

Styret er stiftelsens øverste organ og har en valgnemnd som oppnevner medlemmer til styret. Valgnemnda består av to representanter oppnevnt av stiftelsens styre, to representanter oppnevnt av Diakonovas diakonifelleskap og to representanter oppnevnt av Grefsen menighetsråd.