Skip to content

Oppdrag og visjon

Nærbilde av hender, sykepleier holder hendene til en pasient

Stiftelsen Diakonova er en ideell diakonal stiftelse som arbeider for å utvikle diakonal utdanning og praksis.

Våre vedtekter presiserer

  • å utdanne helsefaglige og diakonale medarbeidere til virksomhet i kirke og samfunn, og være et ressurssenter for diakonal refleksjon og utvikling
  • å fremme diakonale holdninger og verdier
  • å gi utdannelse på et høyt faglig nivå
  • å drive diakonal virksomhet

Stiftelsens formål søkes fremmet i samarbeid med off myndigheter og relevante organisasjoner.

Diakoni