Skip to content

Om Stiftelsen Diakonova

Diakonova er en selvstendig diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Visjonen er å være en sentral drivkraft i arbeidet med å bevare og utvikle diakonal utdanning og praksis. Formålet virkeliggjøres ved at vi sammen med Diakonissehuset Lovisenberg eier 50 prosent av Lovisenberg Diakonale Sykehus i tillegg til å være medeier i VID vitenskapelige høgskole, Fagskolen Diakonova og Grefsenhjemmet A/S.

Siden starten i 1916, har Diakonova drevet troverdig diakonal sykehusdrift og utdanning. Stiftelsen er en aktiv bidragsyter i viktige samfunnsoppdrag og går inn i framtiden med kompetanse, verdibevissthet og mot.