Skip to content

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag. Sykehuset eies 50% av Stiftelsen Diakonova og 50% av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Gå til Lovisenberg Diakonale Sykehus’ hjemmeside