Skip to content

Kontakt oss

Stiftelsen Diakonova

Postadresse
Postboks 6716 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse
Grefsenhjemmet
Ogmunds vei 18 B
0488 Oslo

E-post adresse
post@diakonova.no

Fakturaadresse
Vennligst send faktura i EHF, vårt org.nr. er 994545469 (Stiftelsen) eller 975916901 (Eiendom).
Eventuelt sendes faktura i pdf-format til e-post receiveKNIF@compello.com

 

 

Stiftelsen Diakonova, org.nr. 994545469
Daglig leder Johnny Thorsen
Mob. 415 08 109
e-post: johnny.thorsen@diakonova.no

Diakonova Eiendom AS, org. nr. 975916901
Henrik Ibsens gate 90, 4 etg, 0255 Oslo
Eiendomsdirektør Carl Morten Grimsøen
Mob. 994 10 820
e-post: carl.grimsoen@diakonova.no

Diakonifellesskapet
Diakonileder Kirsti Eide
tlf: 481 88 886
E-post kirsti.eide@diakonova.no

Bladet Diakonova
Susanne Ward Ådlandsvik
E-post susanne.adlandsvik@vid.no