Skip to content

VID Vitenskapelige Høgskole

VID vitenskapelige høgskole ble etablert 1. januar 2016 gjennom fusjon av fire diakonale/kirkelige høgskoler. Hensikten med fusjonen var en større, bedre og mer slagkraftig institusjon innenfor privat, ideell, ikke-kommersiell del av universitets- og høgskolesektoren i Norge. Den 1. januar 2018 fusjonerte også Høyskolen Diakonova med VID.

VIDs historie er basert på diakonalt og misjonalt pionérarbeid som går tilbake til 1843. Dette gjør VID til landets eldste private høyere utdanningsinstitusjon.

Les mer på www.vid.no