Skip to content

Høyskolen

Den 1. januar 2018 ble Høyskolen Diakonova en del av VID vitenskapelige høgskole. Med over 4000 studenter og nesten 400 ansatte fra 1. januar 2018 er VID en stor diakonal aktør som er synlig og kraftig tilstede i tre regioner.

I tillegg til at VID ble styrket innenfor sykepleie og helsefag, så er også Diakonovas innsatser innenfor kristen sjelesorg et sterkt bidrag inn i det teologiske og diakonifaglige miljøet.

VID har per dato studiesteder i Oslo, Bergen, Sandnes og Stavanger. Det vil være to campus i Oslo i en periode etter fusjonen, men det er et uttalt mål å samlokalisere på sikt.

Alle Høyskolen Diakonova sine studieprogram og virksomheter er nå en integrert del av VID.

Alt høyskolerelatert innhold og studietilbud for Høyskolen Diakonova finner du nå under www.vid.no