Skip to content

VID vitenskapelige høgskole

Den 1. januar 2018 ble Høyskolen Diakonova en del av VID vitenskapelige høgskole. Med over 4000 studenter og nesten 400 ansatte er VID en stor diakonal aktør som er synlig og kraftig til stede i tre regioner.

I tillegg til at VID ble styrket innenfor sykepleie og helsefag, så er også Diakonovas innsats innenfor kristen sjelesorg et sterkt bidrag inn i det teologiske og diakonifaglige miljøet.

VID har per dato studiesteder i Oslo, Bergen, Sandnes, Stavanger og Tromsø. Det vil være to campus i Oslo i en periode etter fusjonen, men det er et uttalt mål å samlokalisere på sikt.

Alle Høyskolen Diakonovas studieprogram og virksomheter er nå en integrert del av VID.

Alt høyskolerelatert innhold og studietilbud for Høyskolen Diakonova finner du under www.vid.no