Skip to content

Om Stiftelsen Diakonova

Diakonova er en selvstendig diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Visjonen er å være en sentral drivkraft i arbeidet med å bevare og utvikle diakonal utdanning og praksis. Formålet virkeliggjøres ved at vi sammen med Diakonissehuset Lovisenberg eier 50 prosent av Lovisenberg Diakonale Sykehus i tillegg til å være medeier i VID vitenskapelige høgskole.

Siden starten i 1916, har Diakonova drevet troverdig diakonal sykehusdrift og utdanning. Stiftelsen er en aktiv bidragsyter i viktige samfunnsoppdrag og går inn i framtiden med kompetanse, verdibevissthet og mot.

Styret for Diakonova har følgende styrerepresentanter fra og med 2019:

Johnny Thorsen

Bjørg Selvik

Berit Lindøe

Hans Morten Haugen

Sølvi Karlstad

Her kan du lese om Diakonovas historie.