Skip to content

Vårt arbeid i Estland

Tallin Diakonale Sykehus

Samarbeidet mellom estiske helseinstitusjoner og stiftelsen Diakonova i Norge går tilbake til tidlig på 2000-tallet. Siden den gang har vi hatt gleden av å delta i flere ulike prosjekter, alle med det mål å styrke helsetjenesten i Estland og Norge gjennom gjensidig kompetanseutveksling. Samarbeidsprosjektet ble avviklet i 2018.

Klikk her for å last ned høstrapporten 2015 (pdf)

Klikk her for å laste ned reisebrev fra Ann-Elin Slettahjell vinteren 2016 (pdf)

Det handler om utveksling av ny kunnskap, om innøving og trening på nye ferdigheter og om deling av det vi gjerne kaller generell kompetanse. I denne sammenheng dreier det seg om den enkelte medarbeiders erfaring slik den er et resultat av refleksjon over personlige opplevelser og levd liv.

Det handler også om utveksling av institusjonell erfaring og om utdypet forståelse for de to landenes historie og kultur. Alt dette har skjedd gjennom møtepunkter, enten i Norge eller i Estland. Mange deltagere har reist mellom de to landene og involverte institusjoner.

Sammen har vi kunnet glede oss over framgang og vekst i arbeidet, men også over nye personlige kontakter og vennskapsforhold. Vi vil ta godt vare på det.

Den foreliggende rapporten er et forsøk på å fange opp noe av dette gjennom dokumentasjon og vurdering av ulike aktiviteter. Det viktigste av det som ligger igjen også etter denne siste prosjektperioden, tror vi likevel er å finne i menneskers hjerter – hos pasienter og pårørende som opplevde god, helhetlig omsorg i en sårbar fase i livet, ansatte som kjente glede og trygghet over å gi bedre hjelp enn en tidligere var i stand til, og ledere som med stolthet kunne tenke: dette er våre ansatte.

Last ned Rapport fra Stiftelsen Diakonovas arbeid i Estland 2013 (pdf, 4 mb)