Skip to content

Bli medlem av Diakonifellesskapet

Landsrådet i Diakonifellesskapet

Diakonifellesskapets landsråd høsten 2021

Diakonifellesskapet er et fellesskap hvor medlemmene er i hovedsak sykepleiere og diakoner utdannet ved Diakonova (tidligere Menighetssøsterhjemmet). Diakonifellesskapet er blant annet et bindeledd mellom medlemmene, samtidig som fellesskapet bidrar til at Diakonovas verdigrunnlag og målsetting virkeliggjøres. Medlemmene har mulighet til å være å medvirke i Diakonovas internasjonale prosjekter. Flere medlemmer har blant annet gjort en formidabel innsats i vårt arbeid i Estland.

Som medlem får du i tillegg en rimeligere pris ved leie av våre leiligheter i Oslo, og muligheten til å bo på vårt fritidssted i både Kragerø og Hemsedal. Dessuten får medlemmene være med på fellesskapssamlinger som arrangeres. To ganger i året blir bladet Diakonova sendt ut til medlemmene. I dette bladet tar vi opp aktuelle temaer og forteller om hva som skjer ved stiftelsens virksomhet.

Pris for ett års medlemskontigent
Kr. 500,- (derav kr. 250,- som går til kontingent for bladet).

Bli medlem
Send forespørsel til kirsti.eide@diakonova.no

Diakonifellesskapet har som mål å:

  • bidra til at stiftelsen Diakonovas verdigrunnlag og målsetting virkeliggjøres.
  • være et omsorgs- og forbønnsfellesskap.
  • være et bindeledd mellom medlemmene.
  • være med på å ivareta de diakonale verdiene i kirke og samfunn.
  • styrke medlemmenes diakonale kompetanse og identitet.
  • utfordre til diakonal tjeneste.

Har du spørsmål om medlemskap eller noe annet om Diakonifellesskapet, send en e-post til kirsti.eide@diakonova.no eller ring telefonnummer 481 88 886.