Skip to content

Diakonal virksomhet siden 1916

Diakonova er en selvstendig diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Visjonen er å være en sentral drivkraft i arbeidet med å bevare og utvikle diakonal utdanning og praksis. Formålet virkeliggjøres ved at vi sammen med Diakonissehuset Lovisenberg eier 50 prosent av Lovisenberg Diakonale Sykehus i tillegg til å være medeier i VID vitenskapelige høgskole.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus. Stiftelsen Diakonova eier 50 prosent av sykehuset, mens den andre halvdelen eies av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Les mer

 VID vitenskapelige høgskole

Diakonova er en av fem eiere av VID vitenskapelige høgskole, som er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring.

Les mer

Diakonova Eiendom AS

Diakonova Eiendom AS har som formål å forvalte og drifte fast eiendom samt byggevirksomhet og handelsvirksomhet.

Les mer om eiendomsselskapet