Skip to content

Diakonal virksomhet siden 1916

Den 1. januar 2018 fusjonerte Høyskolen Diakonova med VID vitenskapelige høgskole. Alle studier, kurs og informasjon knyttet til tidligere Høyskolen Diakonova finner du nå på www.vid.no

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus.

Les mer

Diakonifellesskapet

Diakonifellesskapet er en medlemsorganisasjon/alumni tilknyttet stiftelsen Diakonova. Medlemmene er i hovedsak sykepleiere og diakoner utdannet ved institusjonen eller med annen diakonal bakgrunn. Les mer

Diakonova Eiendom AS

Diakonova Eiendom AS har som formål å forvalte og drifte fast eiendom samt byggevirksomhet og handelsvirksomhet.

Les mer om eiendomsselskapet