Diakonova har praksisplasser for sine studenter ved Sjømannskirken i Spania

Prosjekter i Spania

Diakonova tok i 2003 initiativ til å opprette en diakonstilling i Spania sammen med Sjømannskirken. To år senere ble det i tillegg opprettet en diakonstilling
for barn og barnefamilier i Spania. Ragnhild Løkke og Grete Peralta fylte disse to stillingene, og gjorde en solid innsats.

Diakonova har sammen med Sjømannskirken hatt ansvar for å legge forholdene best mulig til rette for diakonene. Nå har norske myndigheter gjort stillingene
permanente og Sjømannskirken har overtatt driften.

Høyskolen Diakonova har fortsatt prakisplasser for sine studenter i Spania.

Mer om studiene og høyskolen

Vi tar fremdeles imot søknader til videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

Send søknad her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her