I byene Narva og Tallinn bidrar Diakonova med utdanning av hjelpepleiere, oppgradering av sykehus og utveksling av kompetanse

Prosjekter i Estland

Diakonovas mangeårige engasjement i Estland har først og fremst vært knyttet til rehabilitering og faglig oppdatering av diakonisykehuset i Tallinn, Tallinna Diakoniia Haigla. Arbeidet som startet i 1999, skjer i samarbeid med den estisk-lutherske kirken.

Stiftelsen har spesielt engasjert seg i oppgradering av hygiene, smittevern og generell sykepleie ved sykehuset i Tallinn. Det er gitt finanisell støtte til bygningsmessig utbedring og oppgradering av teknisk utstyr. Sykepleiere fra Diakononifellesskapet har arbeidet frivillig som rollemodeller og praksisveiledere på Diakoniia Haigla. Flere av de estiske ansatte har besøkt Norge for å få oppgradert sine kunnskaper. Lovisenberg Diakonale Sykehus har tatt imot mange hospitanter fra Diakoniia Haigla. Flere leger og sykepleiere fra Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har også vært i Tallinn for å bidra med undervisning og veiledning.


Samarbeidet om praksisveiledning mellom Høyskolen Diakonova og Diakoniia Haigla har vist seg å være fruktbart for begge parter. De norske studentene har opplevd en annen kultur og har lært sykepleie, samtidig som de har hatt bestemte oppgaver og ansvar for planlagt undervisning og veiledning. Vanligvis reiser sju til åtte studenter til Diakoniia Haigla for åtte ukers praksisstudier to ganger i året.


Arbeidet i Estland har delvis vært finansiert gjennom The task Force for Communicable diseases - et samarbeid mellom de nordiske land - Nordisk Ministerråd. Prosjektet har også mottatt støtte fra nettverket  Leonardo da Vinci - Linking up. Diakonova har vært sterkt inne i bildet med prosjektledelse, finansiering og annen støtte. Prosjektleder er Ann-Elin Slettahjell.
Diakoniia Haigla er nå nyoppusset med god standard og har Estlands første hospiceavdeling med 12 plasser for døende pasienter.


Estland har også fått sine aller første utdannede hjelpepleiere med støtte fra Diakonova og Indre Østfold Diakonifellesskap. I mai 2008 ble åtte hjelpepleiere ferdige med utdanningen de har holdt på med i to år ved siden av familie og full jobb på Diakonisykehuset i Tallinn. De åtte er de første hjelpepleierne i Estland med kunnskaper om faget sykepleie slik vi kjenner det fra vår egen tradisjon.


Dermed har det vært naturlig å utvide arbeidet i Estland. Nå er det sykehuset i grensebyen Narva som særlig trenger oppgradering. Diakonova diver en hjelpepleierutdanning i byen. Studenter fra Narva sykehus og sosialkontoret får gjennom utdanningen ny kunnskap og kompetanse. Narva er den byen i Europa med størst forekomst av hiv/aids og tuberkulose.

Mer om studiene og høyskolen

Vi tar fremdeles imot søknader til videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

Send søknad her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her