Diakonova driver en rekke diakonale prosjekter i inn- og utland

Prosjekter

Vår visjon er at stiftelsen Diakonova skal være en sentral drivkraft i arbeidet med å bevare og å utvikle diakonal utdanning og praksis, og i tråd med den er vi engasjert i flere prosjekter i inn- og utland. Både stiftelsen og Høyskolen Diakonova er opptatt av å være i dialog med omverden og har i en årrekke bevisst satset på internasjonalt samarbeid.

Fagutveksling og fagutvikling er sentralt i det internasjonale engasjementet. Prosjektene er konsentrert rundt utdanning av sykepleiere og annet helsepersonell, i tillegg til diakonale prosjekter.

- Det er ikke direkte nødhjelp, men en solidaritetstankegang ligger til grunn. Vi er heller ikke en bistandsorganisasjon, men vi kan bidra med kompetanse og ønsker oss praksisplasser i utlandet. I tillegg kan vi tilby praksisplasser her i landet, sier administrerende direktør Runo Lilleaasen i Diakonova.

Studenter ved Høyskolen Diakonova, som eies av Diakonova, har mulighet både til lange praksisperioder i utlandet som en del av bachelorutdanningen i sykepleie og kortere observasjonspraksisperioder. Det samme gjelder diakonistudentene. Høyskolen samarbeider med sykepleierskoler og helseinstitusjoner i New Zealand, USA, Spania, Brasil, Estland og Indonesia.

Internasjonale prosjekter

IMG_1150.jpg

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Vi tar fremdeles imot søknader til videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

Send søknad her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her