Verdensvid diakoni på seks språk

En forelesningsrekke om diakoni som Alf B. Oftestad holdt i Latvia på begynnelsen av 90-tallet, ble til en bok som nå brukes i en rekke land verden rundt. Stadig oversettes den til nye språk.

 

 

 

Tekst og foto: Kristin W. Malmin

 

 

 

”How to build a diaconal church” - Hvordan bygge en diakonal kirke? er tittelen på den første av to bøker ført i pennen av prest, forsker, lærer og nå pensjonist - Alf B. Oftestad. I 30 år har han vært ansatt ved Diakonhjemmet, og han har også i flere år vært tilknyttet Menighetssøsterhjemmet (MSH) og diakonutdanningen ved Høyskolen Diakonova.

 

 

 

Historien begynte med at Oftestad i 1991 holdt noen forelesninger i Latvia i samarbeid med Diakonhjemmet og den lutherske kirken i Latvia. - Forelesningene ble holdt på engelsk, og jeg bestemte meg for å bearbeide og gi dem ut på engelsk. Det ble til to bøker som Diakonhjemmet trykket opp - ”How to build a diaconal church” på om lag hundre sider, og ”A short introduction to a biblical understanding of Diakonia”.

 

 

 

Etter hvert har den blitt gitt ut både på latvisk, thai, indonesisk og kinesisk. Siste nytt er at boken nå er oversatt til portugisisk for bruk i Brasil.

 

 

- Hva er det ved denne boken som er så bra?

 

 

 

- Den dekker nok til et visst grad et behov som ligger der. Mitt hovedanliggende er å knytte diakonien til kirken og hva kirken skal stå for - Skriften, forkynnelsen, nådemidlene, og kirken som et levende fellesskap som bygger på Guds ord som basis for diakonien. Kirken er et levende fellesskap som skal være ulikt samfunnet vårt. Den skal være en motkultur, sier Oftestad. kristin@oslomsh.no

 

 

 

En lengre versjon står på trykk i Menighetssøsteren nr 4/06

 

 

 

 

 

- Mitt hovedanliggende i boken er å knytte diakonien til kirken og hva kirken skal stå for, sier Alf B Oftestad - her med boken som er gitt ut på engelsk, latvisk, thai, indonesisk, kinesisk og portugisisk.

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her