Ung, ambisiøs og grenseløs

 

Hun er ung, nyutdannet og har stor arbeidskapasitet, men etter ni måneder som
sykepleier begynte Elisabeth Risum (23) å føle seg utbrent. Hun er ikke alene.
 
  

 
Da Elisabeth Risum mottok autorisasjonsbeviset
15. juni i fjor var hun stolt og ivrig etter å starte et
yrkesliv som sykepleier. Det ble en tøff start.


Ifølge professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen, Atle Roness, er 15 prosent av
den norske arbeidsstokken er utbrent, og hver tredje nordmann er i faresonen for å
bli det i løpet av arbeidslivet. I stedet for å sette seg ned å fortvile, valgte Elisabeth
å sette ord på hvordan hun opplevde arbeidsdagene i en kronikk i Aftenposten.

”Jeg er ny som sykepleier, men er jeg alt utbrent? Tankene svirrer rundt i hodet mitt.
Har jeg valgt riktig yrke? Skal jeg omskolere meg? Orker jeg det presset og kravet til
effektivitet som er i dagens helsevesen helt til at jeg går av med pensjon?” skrev hun. 

Og innlegget vakte debatt, både på nettet, blant tillitsvalgte og i Moss kommune der
Elisabeth jobber i hjemmesykepleien. Sykepleiere fra hele landet ringte Elisabeth og
ga henne sin støtte og takket henne for at hun satte ord på hvor tøff jobbsituasjonen
kan være, og hun fikk massevis av tekstmeldinger.

– Det var godt å høre at det ikke bare er jeg som opplever det sånn. Jeg tror dette er
en generell følelse i hele helsevesenet, sier Elisabeth.

Økende 

Flere undersøkelser konkluderer med at mennesker i yrker som innebærer nær kontakt
med andre mennesker, er spesielt utsatt for utbrenthet. Blant helsepersonell var tallet
for noen år tilbake 5-10 prosent, men økende, viste en undersøkelse fra Institutt for
arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. 

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Randi-Ann Rakne Hoffart, ved Ressurssenteret
Villa Sana på Modum Bad leder kurs mot utbrenthet for sykepleiere. Hvert år søker cirka
250 sykepleiere om å få delta på de populære kursene.

– At helsepersonell er spesielt utsatt for å bli utbrent, kan skyldes de store
omorganiseringene i sektoren og endringene i måten å arbeide på. Kjernen i arbeidet
er empati, innlevelse og å se den andre. Så begynner man kanskje å kjenne på at man
ikke har den kraften som skal til, og da havner man i en vanskelig dobbeltrolle. Dette
fører til emosjonell utmattelse. Det bør være en balanse mellom å få omsorg og å gi
omsorg. Det er også viktig å justere egne krav til seg selv, sier Hoffart.

God ledelse

Professor Roness har skrevet boken ”Utbrent. Krevende jobber – Gode liv?” sammen
med psykolog og førsteamanuensis Stig Berge Matthiesen. I boken påpeker de at
mennesker vanligvis blir utbrent i jobben de første årene. Da er de gjerne lite erfarne
og mangler kompetanse.

Når mennesker settes til arbeidsoppgaver de ikke behersker, står de i fare for å brenne
seg ut, skriver de i boken. Både Roness og Matthiesen mener mye av ansvaret hviler på
lederne. God ledelse er den beste vaksinasjon for å unngå utbrenthet, ifølge de to. 


 
Behold arbeidsgleden

Elisabeth Risum har flere tips til hva du kan gjøre for ikke å la jobben
knekke deg:


- Snakk med noen om hvordan du har det på jobb, enten det er venner eller
partneren din.

- Forsøk å gjøre noe selv for å få til en bedring, forsøk å skape en forskjell.

- Ta fri når du har fri. Det kan være vanskelig å huske på alt i forhold til pasientene,
men forsøk ikke å tenke på dette hjemme.

- Tren eller gjør noe helt annet når du har fri.

- Er du nyutdannet, er det helt naturlig å føle seg hjelpeløs i begynnelsen. Man må
gjennom en modningsprosess, og det store ansvaret kan kjennes tungt i starten.

- Ikke gi opp, men stå på. Vil vi ha forandring, kan vi ikke bare vente at andre skal
gjøre det for oss. Vi er jo mange, så vi bør kunne få til noe.

Dette kan lederen gjøre

·        Ha klare retningslinjer for hvem som tar avgjørelser innad i avdelingen.

·        Ha jevnlige medarbeidersamtaler.

·        Fordel de tunge sakene på flere.

·        Lederen bør gi ansatte anerkjennelse, konstruktiv kritikk og god veiledning.

·        Forsøk å skape et klima for at de ansatte også kan gi ros og konstruktiv kritikk til hverandre.

·        Sørg for at det er en kultur for støtte når ting ikke går så bra.

·        God opplæring, videreutdanning og kurs gjør at man er bedre rustet mot utbrenthet.
         Faglig usikkerhet kan medvirke til utbrenthet.

·        Godt tverrfaglig samarbeid minsker belastningene på den enkelte helsearbeider.

(Kilder: Sykepleien 20/1999, Sykepleien 2/2004, Tidssskrift for Den norske lægeforening 13/2003,
Modum Bad, Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Randi-Ann Raknes Hoffart,
Forum for kristen sundhed og sygepleje 4/2004)

AV ANNE KATHRINE AAMBØ

									      			
			
  
 
 
 
 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her