- Å dele sårbarhet gir styrke

 

 

- Før i tiden så vi på styrke som det å bite tenna i sammen og gå alene med sorger eller det som tynget. Jeg tenker at det å dele sin sårbarhet krever mer styrke - og det gir mer styrke - enn å være alene, sier Eva Jørgensen.

                                                                                               

 

Det er Eva Berger Jørgensen som sier dette. Høsten 2005 ble hun ansatt som sjelesørger på Menighetssøsterhjemmet. - Kall meg gjerne samtalepartner eller medvandrer. Ordet sjelesorg er et vanskelig ord, men vi valgte bevisst å bruke nettopp det ordet, forklarer Eva om den nye stillingen. Hun er tilgjengelig både for studenter og ansatte - og eventuelt andre i byen som trenger en medvandrer    

- Sjelesorg kan handle om det meste, forklarer Eva. - Det kan handle om det kristne livet, men ikke bare det. En sjelesørger er åpen for alle. Det kan være folk som lurer på hva kristendom dreier seg om. Det er viktig at de ikke går og spekulerer på slikt alene. Får jeg spørsmål som ligger utenfor min fagkompetanse, må jeg henvise til andre, sier sjelesørgeren. En kristen psykiater oppmuntret Eva til å ta Pastoral Klinisk utdannelse ved Modum Bad sykehus og Institutt for sjelesorg, noe hun fulgte opp for ett år siden. Kristne psykiatere har nemlig lange køer av mennesker som like gjerne kunne gått til en sjelesørger.

 

- Derfor takket du ja til denne stillingen?

 

- I vår fortsatte jeg å jobbe jeg på avdelingen der jeg hadde praksis som sykehusprest. Da jeg oppdaget hvor mye jeg hadde lært, fant jeg ut at jeg hadde veldig lyst til å jobbe med sjelesorg. Jeg har nok alltid hatt lyst til å arbeide som sjelesørger, også fordi jeg selv gjennom livet har hatt stor glede av å gå i sjelesorg. Min styrke ligger ikke i å bære alt alene, det tunge, det som kan være litt vanskelig - men å kunne dele det med en person som ønsker å lytte og hjelpe, forteller Eva. Hun trives svært så godt med å jobbe med mennesker. I en alder av 62 år tok hun diakoniutdannelsen her på huset, noe hun beskriver som utrolig fascinerende.

 

- Når passer det å gå i sjelesorg?

 

- Du kan gå til en sjelesørger med alt livet byr på. Det er viktig å gå før det blir krise. Det kan dreie seg om problemer, sorg, kriser, retning i livet, eller byrder og snublesteiner langs livsveien. Det er så mange av de aktuelle spørsmål i livet som kan slå ut som en depresjon uten at det egentlig er det. Da trenger du å snakke med noen om det. Det er nok mitt store ønske, at jeg og ledelsen her i huset kan få formidlet det til studenter og ansatte, at dette er et sted å komme og snakke med noen om det meste. Det er ikke mer høytidelig eller skummelt enn det.

 

                                                             

Midlertidig

Markedsundersøkelse h2014 brev til tidligere nåværende studenter i sjelesorg og diakoni

Markedsundersøkelse h2014 spørreskjema til nåværende og tidligere studenter i sjelesorg og diakoni

 

Mer om studiene og høyskolen

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her