Seksuelle krenkelser i kristne sammenhenger

Da ”Karin” (52) bokstavlig talt stengte døra for overgriperen, tok hun to valg. Dette skal ikke få ta fra meg barnetroen min, og det skal ikke få ødelegge sexlivet mitt.

Av Anne Kathrine Aambø

- Det at jeg såpass tidlig tok disse valgene, tror jeg har reddet meg, forteller Karin til bladet Menighetssøsteren.

Fra hun var 12-13 år gammel til hun var 20 år, gift og gravid med sitt første barn, ble hun misbrukt av en sangevangelist som reise rundt og ofte overnattet hjemme i barndomshjemmet hennes når han skulle holde møter.

Øystein (42) ble også misbrukt i mange år av en bedehusleder som også var onkelen hans. Overgrepene begynte da han var rundt ti år og fortsatte til han var 18.

-
Det går an å leve med dette og få et godt liv, men da kan man ikke gjemme det bort, sier Øystein.

Øystein og Karin er ikke alene om å ha blitt utsatt for overgrep av en kristen leder, men det er vanskelig å fastslå omfanget av seksuelle overgrep og krenkelser i kristne sammenhenger. Trolig er det ganske store mørketall.

 

      

Karin (52) ble gjerne sendt med sangevangelisten i bilen for å vise vei til de lokale bedehusene. Da benyttet han gjerne sjansen til å forgripe seg på henne før de kjørte videre til møtet. - Jeg lurte på om jeg var ved mine fulle fem som opplevde dette, sier hun. FOTO: ANNE K. AAMBØ

 

Definisjonen av seksuelle krenkelser

Når en person som er i en maktposisjon i forhold til en annen bruker handlinger av seksuell karakter på en slik måte at den andres intimitetsgrenser blir krenket.


Høy terskel

Rundt 120 personer henvendte seg til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep i 2006. Ifølge administrasjonssekretær Randi Dyrerud gjelder henvendelsene overgrep generelt, både innen Den norske kirke, frikirkesamfunnene og de kristne organisasjonene, og overgrep i nære relasjoner. I mange tilfeller er historiene mange år gamle, og svært få av tilfellene er knyttet til ansatte i Kirken. En undersøkelse gjort av Den norske kirkes samarbeidsråd for overgrepsproblematikk, viste at det var 15 saker knyttet til ansatte i perioden 2000-2005.

Norsk Luthersk Misjonssamband har de ti siste årene hatt rundt 50 saker om grenseoverskridende seksuell atferd, Normisjon har hatt cirka 30, mens Etisk Råd i Pinsebevegelsen har registrert 71 saker samme periode.

- Det er helt sikkert mørketall, men omfanget er vanskelig å vite. Det er høy terskel for å fortelle om seksuelle krenkelser. Grunnen til det er så vanskelig å fortelle, har med selve krenkelsens innhold å gjøre. Seksuelle krenkelser er ikke bare å påføre en handling, men også å påføre en virkelighetsforståelse. Det betyr at krenkelsen påfører den krenkede skyld og skam. Og det bidrar til taushet. For hvem vil snakke om sin skyld og skam? sier avdelingsleder Tormod Kleiven ved Høyskolen Diakonova. Han holder på å avslutte sitt doktorgradsarbeid om seksuelle krenkelser i kristne sammenhenger.

Også misjonskonsulent Else Kari Bjerva i Normisjon tror det er store mørketall. Hun har selv snakket med mange av dem som har vært utsatt for krenkelser i Normisjon de siste ti årene.

- Dette er fortsatt såpass tabubelagt, og det tar tid å få til åpenhet. Vår erfaring er at jo mer vi har jobbet med dette, jo flere saker har vi fått. Jeg tror vi i kristne sammenhenger har snakket for lite om hva god og sunn seksualitet er. Tidligere hadde vi en kultur preget av fortrengning i forhold til seksualitet, mens samfunnet nå er preget av grenseløshet. Begge disse to ytterlighetene genererer overgrep, mener Bjerva.

Tillitsvekkende 

I en stor undersøkelse fra Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) i fjor sier 22 prosent av jentene og 8 prosent av guttene at de har blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Undersøkelsen omfatter mer enn 7000 avgangselever i videregående skole, og er den første kartleggingen av et slikt omfang som er gjort i Norge.

 Tormod Kleiven har vært i kontakt med mange menn som har vært anklaget for seksuelle krenkelser.

- Krenkeren slik han framtrer i kristen sammenheng, og det er valigvis en han, har som regel en lederposisjon, og det er lett å få tillit til ham, sier overgrepsforskeren.

Råd til helsepersonell og sjelesørgere

Med sin bakgrunn har Karin mange tanker om hvordan hun tror det er best for et menneske som er blitt seksuelt krenket å bli møtt når han eller hun velger å fortelle om det:

* Vær ekstremt bevisst på at du har to ører og én munn (altså lytt med enn du snakker).

* Hør etter hva som faktisk blir sagt og vær bevisst på kroppsspråket ditt. Ikke se forskrekket ut eller lag noe drama.

* Ta personen på alvor og forsøk å være til stede med hele deg. Bare en telefonavbrytelse kan bli veldig forvirrende.

* Still åpne spørsmål av typen: Hvordan opplevde du det? Hva tenker du om det? Hva ville du oppleve som godt framover? Hva slags ønsker har du? Hva vil du at jeg skal gjøre nå? Hva er viktigst for deg å ta tak i? Det er viktig at den krenkedes ønsker og behov betyr noe og tas på alvor.

* Spør aldri hvorfor den krenkede ikke gjorde motstand. Da settes tvilen i gang.

* Forsøk å forstå og gi følelsen av at du forstår. Si for eksempel at ”det du føler, det føler du, og sånn er det.”

* Husk at vedkommende trenger et menneske som vet om dem og som tror på dem.

* Forsøk å formidle håp, men vær varsom med å anbefale bestemte ting å gjøre.

 Hjelp å få

Øystein og Karin vil gjerne si dette til den som har vært utsatt for overgrep eller krenkelser:

  • Det er aldri din skyld.
  • Du kan stå like rakrygget.
  • Du er ingen raring.
  • Ikke ti om overgrep! Våg å ta det fram og se på det. Det stikker hull på verkebyllen og du slipper å drasse rundt på en tung bør. Du må vinne livet ditt.
  • Snakk med noen du har tiltro til og søk profesjonell hjelp.
  • Få plassert skyld og ansvar der det hører hjemme, hos overgriperen.
  • Det en overgriper sier, kan bli en sannhet for deg. Husk at dette er et mønster som kan brytes, men det krever et bevisst valg. Du må velge å tenke annerledes.
  • Husk at du er verdifull og elsket.
  • Gå gjennom det som skjedde følelsesmessig. Det er en prosess som tar tid. Etterpå er det viktig å fokusere på at det var der og da, nå er det her og nå. Velg å gå videre og ikke ha fokus på det som skjedde hele tiden.
  • Husk at du kan få et godt og helt normalt liv. Det er lys selv om du har en tung sak.

Har du vært utsatt for seksuelle krenkelser, kan du kontakte Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Her jobber det mennesker som har utviklet kompetanse innen overgrep og krenkelser i lys av religiøs problematikk. Senteret har tilbud både til kvinner og menn.

Telefonnummeret er 23 22 79 30. Se også http://www.kirkens-ressurssenter.no/

 

 

                    

 

      

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her