"Å fly i formasjon" flyr videre

  

Bilde: Modellen ”Studentdrevet gruppe” ble utviklet i tett samarbeid med Klinikk for medisin, post 6, på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fra venstre: Audhild Elvira Eide (student), Gunhild Bang (høyskolelektor), Tale Indreeide (sykepleier), Helen Myksvoll Singh (student) og Sylvia H. Andersen (student). Studentene tilhører kull 169 ved Høyskolen Diakonova. Foto: Kristin Wennemo Malmin

                                                                                                                                         

Tekst og foto: Kristin W. Malmin

 

 

 

 

 

 

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Høyskolen Diakonova samarbeider om en praksismodell både studenter, høyskole og sykehus er svært fornøyde med.

 

 

”Å fly i formasjon” var et utviklingsprosjekt mellom høyskole og sykehus som varte fra august 2003 til august 2006. Ett av målene var å utvikle sykepleiestudenters praksisstudier slik at de kan møte dagens og morgendagens utfordringer i helsevesenet. Som en del av prosjektet ble det utarbeidet en ny modell for studentenes medisinske praksis. Modellen, som ble kalt ”Studentdrevet gruppe”, var så vellykket at den nå har blitt en fast ordning. Anita Gundersen (tidligere høyskolelærer) og Elisabeth Tennøe (høyskolelektor) var prosjektledere. - De har gjort en kjempejobb, kommenterer avdelingsleder Ragnhild Utgaard Nordahl ved Høyskolen Diakonova.

- I samarbeid med Klinikk for medisin, post 6 på sykehuset, har de utviklet en modell der studentene er organisert på en svært god måte. Fire ganger i året har avdelingen en gruppe på åtte studenter som har åtte ukers praksis. Studentene, som er i fjerde semester av utdanningen, har ansvaret for en gruppe pasienter, og det er alltid en sykepleier med sykepleiefaglig ansvar til stede. Studentene har ansvar for å drive gruppen og de setter opp turnus selv, forteller Utgaard Nordahl.

 

I praksis er det vanlig at hver enkelt student har sin praksisveileder. Her har fire av postens sykepleiere veiledningsansvar for to studenter hver. - En stor fordel med organiseringen er at vi som høyskole kan ha mange studenter på en post, mens sykehuset har nytte av at studentene tar ansvaret for en gruppe med flere pasienter, sier Utgaard Nordahl.

 

 

 

- Flinke studenter

 

- Denne formen for praksis er utrolig bra fordi studentene får prøvd seg mye. Praksisen er virkelig, de får løsere tøyler enn de har gjort tidligere. De får lov til å utvikle seg mer enn i vanlig praksis. Det er artig å se hvor flinke studentene blir etter ukene her på sykehuset, sier sykepleier Tale Indreeide på post 6, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun innrømmer at det i starten kan være utfordrende å tørre å gi fra seg noe av ansvaret til studenten. Det får de igjen for de siste ukene av praksisperioden. - De siste ukene er de til kjempehjelp, sier Indreeide.

- Posten har en utrolig positiv holdning til studentene, kommenterer høyskolelektor Gunhild Bang fra Høyskolen Diakonova. Hun er en av lærerne som er til stede på praksisstedet en gang i uken. - Det viktigste for oss ved denne modellen er læringsutbyttet studentene sitter igjen med. De får en utrolig mulighet til å prøve seg som selvstendig sykepleier. Likevel har de sykepleiere rundt seg som et sikringsnett. Dessuten er samarbeidet studentene imellom et viktig poeng. De er mange studenter på få pasienter, og de er nødt til å samarbeide for å få det til å fungere. Studentene har mye glede av hverandre og de bruker hverandre, forteller Gunhild Bang.

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her