Leder: Felles høyskole lagt på is

Forstander Runo LilleaasenStyret for stiftelsen Diakonova vedtok i forrige møte å avslutte prosessen mot Ny Høyskole sammen med Diakonissehuset Lovisenberg. Det var i januar at de to skoleeierne inngikk en intensjonsavtale om å utrede mulighetene for å etablere en ny felles høyskole på grunnlag av dagens to: Høyskolen Diakonova og Lovisenberg Diakonale Høgskole AS.

 

I løpet av våren har det vært ført samtaler om den nye høyskolens faglige innhold og hvilket verdigrunnlag den skulle bygge på. Over 80 ansatte har deltatt i disse gruppene, og mange spennende perspektiver for mulig drift er trukket opp. Likevel var det ikke på drift eller verdigrunnlag uenigheten var størst. Styret for Diakonova satte som krav at de to eierne skulle ha lik status, både i driftselskapet og når det gjaldt de bygninger høyskolen skulle drives i. Når de samme eierne i sin tid etablerte Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, ble det bestemt at et felles selskap skulle stå for både driften av sykehuset og eie sykehusets bygninger. Det innebar at Diakonova eller Menighetssøsterhjemmet som vi den gang het, kjøpte seg inn også i sykehusbygget. Vi tror denne modellen har vært avgjørende for at en i ettertid har unngått konflikter mellom eierne, og at sykehuset i dag fremstår som et velholdt og veldrevet sykehus.

 

Diakonissehuset ønsket denne gang en annen modell hvor de to eierne skulle ha 50 prosent eierskap i driftselskapet, mens bare den ene eieren skulle stå som eier av de bygningene høyskolen så skulle leie.

 

Styret beklager utfallet av saken, og har nå bedt administrasjonen fortsette arbeidet med å utvikle Høyskolen Diakonova i tråd med stiftelsens visjon: at vi skal være en sentral drivkraft i arbeidet med å fremme og utvikle diakonal utdanning og praksis. Dagens virksomhet danner et godt grunnlag for en slik satsing, og styret på sin side er villig til å bidra til at en god høyskole kan bli enda bedre.

 

Runo Lilleaasen

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her