Lederartikkel: Alt i sin tid

En av våre ansatte sier ofte når livet er hektisk og oppgavene mange: "Vi setter oss når vi kommer på sykehjemmet." Poenget er at det er tider for iherdig innsats, og andre for å senke tempo og rytmen i livet. Om det er noen forskjell på årstidene, er våren normalt ingen tid for hvile. Slik oppleves det heller ikke dette året. Oppgaver står i kø, studentene forbereder eksamen og ansatte har satt seg mål for alt en skal ha ferdig før sommeren.Forstander Runo Lilleaasen

 

Dette året oppleves ekstra hektisk. Fra styret gjorde sitt intensjonsvedtak om å utrede mulighetene for å etablere en ny felles høyskole sammen med Diakonissehuset Lovisenberg, har tingene gått slag i slag. Nærmere nitti personer har deltatt i et 20-talls grupper og utvalg for å finne fram til gode og kreative løsninger. Det meste av dette kommer på toppen av annet arbeid.

 

Dersom styret i juni sier endelig ja til ny høyskole, har det vært innsatsen verd. Skulle utfallet derimot bli at ny høyskole ikke blir vedtatt, har vi unngått å trekke avklaringsprosessen i langdrag. Det er et gode i seg selv.

 

Våren 2010 har gitt oss ved Diakonova en sterk understrekning av at alle om bord har en viktig oppgave. Noen er på dekk, mens andre klatrer i masta. Vi hadde ikke klart oss noen av dem foruten. En stor takk til alle trofaste medarbeidere som har tatt utfordringen og gjort en kjempeinnsats.

 

Det gjelder også alle rundt om i landet som følger ivrig med i arbeidet. Vi har forsøkt å nå så mange som mulig gjennom besøk i søsterringene og gjennom å svare på henvendelser. Noen ganger er det godt å være midt oppe i prosessene som pågår. Andre ganger trenger vi avstand og perspektiv. Da har besøk rundt om i landet og samtaler med alle interesserte venner gjort oss godt, også de kritiske spørsmål og innvendinger.

 

Hvor går veien videre? Vi tar sikte på en avklaring om høyskolesaken i styremøte 17.juni. Men fortsatt står mange oppgaver ugjort, og vi er heldige som har trofaste følgesvenner og forbedere i de fleste strøk av landet. Nå er tiden inne til å si hverandre: Takk for innsatsen så langt og god sommer.

 

Runo Lilleaasen                

Mer om studiene og høyskolen

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her