Lederartikkel: Alt i sin tid

En av våre ansatte sier ofte når livet er hektisk og oppgavene mange: "Vi setter oss når vi kommer på sykehjemmet." Poenget er at det er tider for iherdig innsats, og andre for å senke tempo og rytmen i livet. Om det er noen forskjell på årstidene, er våren normalt ingen tid for hvile. Slik oppleves det heller ikke dette året. Oppgaver står i kø, studentene forbereder eksamen og ansatte har satt seg mål for alt en skal ha ferdig før sommeren.Forstander Runo Lilleaasen

 

Dette året oppleves ekstra hektisk. Fra styret gjorde sitt intensjonsvedtak om å utrede mulighetene for å etablere en ny felles høyskole sammen med Diakonissehuset Lovisenberg, har tingene gått slag i slag. Nærmere nitti personer har deltatt i et 20-talls grupper og utvalg for å finne fram til gode og kreative løsninger. Det meste av dette kommer på toppen av annet arbeid.

 

Dersom styret i juni sier endelig ja til ny høyskole, har det vært innsatsen verd. Skulle utfallet derimot bli at ny høyskole ikke blir vedtatt, har vi unngått å trekke avklaringsprosessen i langdrag. Det er et gode i seg selv.

 

Våren 2010 har gitt oss ved Diakonova en sterk understrekning av at alle om bord har en viktig oppgave. Noen er på dekk, mens andre klatrer i masta. Vi hadde ikke klart oss noen av dem foruten. En stor takk til alle trofaste medarbeidere som har tatt utfordringen og gjort en kjempeinnsats.

 

Det gjelder også alle rundt om i landet som følger ivrig med i arbeidet. Vi har forsøkt å nå så mange som mulig gjennom besøk i søsterringene og gjennom å svare på henvendelser. Noen ganger er det godt å være midt oppe i prosessene som pågår. Andre ganger trenger vi avstand og perspektiv. Da har besøk rundt om i landet og samtaler med alle interesserte venner gjort oss godt, også de kritiske spørsmål og innvendinger.

 

Hvor går veien videre? Vi tar sikte på en avklaring om høyskolesaken i styremøte 17.juni. Men fortsatt står mange oppgaver ugjort, og vi er heldige som har trofaste følgesvenner og forbedere i de fleste strøk av landet. Nå er tiden inne til å si hverandre: Takk for innsatsen så langt og god sommer.

 

Runo Lilleaasen                

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her