Kirkens nye plan for diakoni

Barn og unge, miljøvern og gjensidighet står sentralt i den nye diakoniplanen. Det er Guro Hellgren som har ført den i pennen fornøyd med.

 

Fra årsskiftet trådte de nye retningslinjene for Kirkens diakonale arbeid i kraft, etter at Kirkemøtet 15. november i fjor vedtok en ny plan for diakoni. Den forrige planen var nesten 20 år gammel, og ettersom diakonien lever tett på samfunnet, trengtes en ny plan. Samtidig ble det vedtatt en ny definisjon av begrepet diakoni. En definisjon med mer trøkk, mener Guro Hellgren, som er diakonirådgiver i Kirkerådet.

 

Mer enn klapp på kinnet

- Diakoni blir veldig lett snill omsorg, et klapp på kinnet, vellykkede kristne som hjelper svake. I den nye definisjonen heter det for eksempel kampen for rettferdighet. Av og til må vi slåss mot urettferdighet fordi det er krefter som vil urettferdighet, sier 53-åringen til Menighetssøsteren.

Den nye definisjonen av diakoni legger også vekt på gjensidighet, at vi alle trenger hverandre. Det aller viktigste nye er likevel at vern om skaperverket også omfattes av diakonien, mener Hellgren.

 

Grensesprengende

Seniorrådgiver Inger Nesvåg i Oslo bispedømmeråd tror det kan bli grensesprengende for Kirken at vern om skaperverket er blitt en del av den nye diakonidefinisjonen.

- Dette er et stort og viktig tema i samfunnet og for Kirken, et arbeid som vedgår og utfordrer alle generasjoner overalt på kloden. Det er et arbeid som er grensesprengende, og som kan skape nye samarbeidspartnere gjennom de organisasjonene som arbeider me då tilrettelegge for en bedre praksis, sier Nesvåg.

 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet. (Den nye definisjonen av diakoni)

 

Les med om diakoni i praksis i Menighetssøsteren nr 1 2008.

 

Hele diakoniplanen finner du her.

   

Å lede babysang er en av Wenche Braathens mange fine arbeidsoppgaver som diakon i menighetene på Mortensrud og Klemetsrud i Oslo. (Foto: Anne K. Aambø) 

- Det aller viktigste når vi har fått en ny definisjon av diakoni, er at vern om skaperverket er med, mener Guro Hellgren i Kirkerådet. (Foto: Anne K. Aambø)

                          

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her