- Hygiene har med verdighet å gjøre

 

Tekst og foto: Kristin W. Malmin

 

 

 

 

Etter at Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) i fjor besto Helsetilsynets og Arbeidstilsynets test med glans, får hygienesykepleier Bjørg Irene Norman jevnlige henvendelser fra andre sykehus.

 

 

 

- Det er ganske unikt at vi under tilsynet i november 2006 ikke fikk avvik eller merknader i forhold til helselovgivningen. Det ble fokusert på sykehusets organisering og gjennomføring av tiltak som forebygger og begrenser smitte, forteller Bjørg Irene Norman.

Tilsynet intervjuet over 20 ansatte i medisinsk og kirurgisk avdeling.

- De stilte spørsmål i forhold til sykehusets infeksjonskontrollprogram, blant annet om håndhygiene, arbeidsdrakt, vaksinering og tiltak ved isolering av smitteførende pasienter. Tilsynsmyndighetene var også på omvisning og så våre moderne luftsmitteisolat, som er blant de beste i Norge. Isolatene har undertrykksventilasjon som gjør at luften fra isoleringsenheten ikke kommer ut i korridoren. Det er særlig ved behandling av pasienter med smitteførende lungetuberkulose at isolatene blir brukt, men vi har også mulighet til å isolere pasienter med andre alvorlige infeksjonssykdommer. Vi har hatt besøk av helsepersonell fra mange sykehus i Norge, forteller Bjørg Irene.

- Dere er blitt et eksempelsykehus? - Vi tar hygiene på alvor. Sykehuset har motiverte ansatte som er opptatt av sykehushygiene og smittevern, framhever Bjørg Irene. Daglig har hun kontakt med helsepersonell på avdelingene. - Selv om det er behov for mye skriftlig dokumentasjon i denne jobben, kan jeg ikke mure meg inne på et kontor. Mister jeg kontakten med personalet, kan jeg ikke være hygienesykepleier, understreker Bjørg Irene.

 

En hygienesykepleier jobber med smittevern og har som hovedoppgave å forebygge infeksjoner hos pasienter og personale. Nye prosedyrer og annen viktig informasjon til ansatte legger Bjørg Irene blant annet ut på Intranett. I tillegg gir hun opplæring i for eksempel håndhygiene.

 

 

 

Renhold og verdighet

 

Bjørg Irene mener at hygiene har med verdighet å gjøre. - Ved siden av hvordan en har omsorg for pasienter og pårørende, er det viktig at sykehuset er rent og ser innbydende ut. Kommer du som pasient inn til undersøkelse og behandling hvor det er mye rot og støv i rommet, kan du lure på hvilken kvalitet du ellers får på tjenestene. Vi legger mye engasjement ned i renholdet vårt og har ofte møter med ”ISS renhold” der vi gjennomgår rutiner, gir opplæring og følger opp kvaliteten på tjenesten, forteller hygienesykepleieren.

 

 

 

Engasjert i Estland

 

Bjørg Irene er kjent for sitt engasjement i Estland. - Jeg ble i 2000 kontaktet fra MSH fordi helsedepartementet bidro med økonomisk støtte fra Baltikumprosjektet til MSH sitt prosjekt i Estland, og de satte krav til at personell med hygiene-/smittevernkompetanse skulle være med. Det har vært spennende å samarbeide med Ann-Elin Slettahjell om infeksjonskontrollprogrammet på Diakonisykehuset i Tallinn. Personalet engasjerte seg fra første stund, tilegnet seg kunnskaper og viste et stort pågangsmot. Det har vært fint å se hvor motivert de har vært til å innarbeide gode arbeidsrutiner som forebygger infeksjoner. Det er positivt med prosjekter som følges opp kontinuerlig, både via norske rollemodeller på sykehuset og studenter i praksis, forteller Bjørg Irene Norman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her