Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom 

Sykepleiere med videreutdanning i nyresykepleie skal gi sykepleie til pasienter med akutt og kronisk nyresvikt. De aller fleste pasienter som får en nyresykdom utvikler kronisk nyresvikt, og de vil ha et livslangt behov for behandling av sin nyresykdom.

Studienivå

Videreutdanning

Varighet og omfang

Deltid over 2 år, 60 studiepoeng

Studiestart

Det er ikke opptak til dette studiet i 2017

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst 2 års   praksis som sykepleier

Studieplasser

20

Søknadsfrist

Det er ikke opptak til dette studiet i 2017

Kostnader

Kr 17 500 pr halvår

Lånekassegodkjent

Ja

Mer   informasjon

opptak@diakonova.no 

 

KristianNYmed_hvit_marg.jpg

Mål med studiet

Studiet tar sikte på å gi høy sykepleiefaglig kompetanse til sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor fagområdet. Intensjonen med utdannelsen er å videreutvikle den enkelte students kunnskapsnivå, ferdigheter og holdninger i utøvelse av sykepleie til pasienter med nyresykdom. Studenten skal få innsikt og utvikle ferdigheter innen spesialområdet. Refleksjon, veiledning og erfaringsutvikling knyttet til praksisutøvelsen skal bidra til at teoretisk kunnskap omsettes til praktisk handling i klinikken.

Sykepleierne skal kunne utøve sykepleie til pasienter med nyresykdom både innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Sykepleieren skal ved sine helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjoner ivareta den nyresyke i alle aldre og i alle faser av sykdommen. Dette krever kunnskap om de forskjellige nyresykdommene, deres årsaker, symptomer, diagnostisering, ulike behandlingsformer og prognoser. Det er også nødvendig å ha kunnskap om hvilke bivirkninger som kan oppstå ved behandling og hva som kan gjøres for å forebygge eller lindre disse bivirkningene.

Last ned studieplan for Videreutdanning til pasienter med nyresykdom
 
Last ned moduloversikten for Videreutdanning til pasienter med nyresykdom

Last ned litteraturoversikten for kull 7 2016 - 2018 (pdf)

Last ned studieoversikten for kull 7 2016 - 2018 (pdf)

 

A_1050488.jpg


Organisering av studiet

Studiet tas som et deltidsstudium over to år. Hvert semester inneholder både ukesamlinger og praksisperioder.

Ukesamlingene kombineres med studiegrupper. Det oppfordres til at studentene jobber i studiegrupper mellom samlingene.


Praksis

Det er 3 x 3 ukers obligatorisk praksis på studiet. En praksisperiode er på Rikshospitalet med fokus på transplantasjonskirurgi. De to andre praksisperiodene vil være på sykehus der studenten ikke er ansatt til daglig. Fokus for disse periodene er hemodialyse, peritonealdialyse, poliklinikk og nyremedisinsk sengepost
  

A_1050217.jpg

 

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål og svar til elektronisk søknad.

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.:
Opptakskontoret: 22 98 63 00, innvalg 2 eller opptak@diakonova.no

For spørsmål om studiet: Høyskolelektor Ragnhild Utgaard Nordahl

 

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her