Tidligere kristen sjelesorgstudent

Tidligere kristen sjelesorgstudent

Brit Karin Kvam har studert Studiet i kristen sjelesorg på Høyskolen Diakonova. Noe av det hun likte best ved studiet var at temaene som ble tatt opp i undervisningen berørte alle sider ved livet. Nå jobber hun som prosjektleder ved sjelesorgssenteret Fermate Nidaros.

Brit Karin Kvam

- Hvilke arbeidsoppgaver har du i denne stillingen?

- Som prosjektleder vil jeg ha to hovedoppgaver: administrering av sjelesorgssenteret og selv være sjelesørger. Jeg vil ta imot henvendelser og koordinere senteret. Senteret vil hovedsakelig tilby sjelesorg og samtaler, men vil i tillegg være et diakonalt resurssenter for menighetene i Gauldal prosti ved å tilby kurs og arrangere temakvelder.


- Hva synes du om Studiet i kristen sjelesorg?

- Det var to svært lærerike år. Alle temaene som ble tatt opp berørte alle sider ved livet. Underviserne var veldigflinke og ga en bredde i det teoretiske rundt temaene og via rollespill fikk vi en praktisk trening i det å være sjelesørger. Stor spredning i alder og motiverte folki klassen skapte et godt læringsmiljø og i refleksjonsgrupper kom vi veldig tett på hverandre. Vi så virkelig betydningen av denne muligheten for refleksjon på slutten av dagene når de ulike temaene hadde skapt også noen prosesser i eget liv. Alt i alt en god investering å ta kristen sjelesorg.


- Hvordan var det å studere på Høyskolen Diakonova?

- Det var som å komme hjem i og med at jeg tok sykepleierutdanningen min på samme skole for omtrent 35 år siden, selv om det var nye lokaler. Høyskolen har ikke mistet sin identitet. Den identiteten er at skolen tar hele mennesket på alvor i alle studieretninger. Jeg er stolt av å ha vært student på Høyskolen Diakonova. Dessuten fikk jeg bra me trim ved å gå i alle trappene på Høyskolen, ler Brit Karin.


- Hvordan er det å jobbe som sjelesørger?

- Å jobbe som sjelesørger er utfordrende og ansvarsfylt, samtidig som det er berikende og et privilegium. Det å lytte til og ta del i andres livs- og troshistorier og oppleve at mennesket reiser seg og får nytt mot når livet er vondt og vanskelig, det gjør noe med en selv. En fylles av respekt og ydmykhet, det oppleves rikt og det er motiverende. Utfordringene for min del er at jeg kanskje blir for empatisk, kan bli litt for oppslukt og litt redd for å utfordre.

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her