Fordypningskurs ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten”

Fordypningskurs ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten”

Kurset holdes på Høyskolen Diakonova i uke 48 og 49, 2017

Helsesøstre og andre profesjonsutøvere i kommunehelsetjenesten møter ofte brukere med minoritetsetnisk bakgrunn. Det er en kjensgjerning at etniske minoritetsgrupper og personer vil kunne møte sosiale og økonomiske utfordringer uavhengig av årsaken til migrasjon og livet i eksil kan innebære mange og betydelige stressfaktorer. Hensikten med emnet er at studenten skal få kunnskap om etniske minoriteters ressurser, utfordringer og helsebehov for å kunne gi et tilpasset og likeverdig helsetilbud. Studenten vil få kunnskap om spesielle utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse hos etniske minoriteter. Det legges vekt på å utvikle bevissthet om at fokusering på ressurser og helsefremmende aspekter i menneskers tilværelse er særlig viktig i arbeidet med brukere med migrasjonsbakgrunn.

Etter endt emne skal studenten kunne møte og kommunisere med barn, unge og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn. Videre skal de kunne iverksette relevante tiltak i kommunen og sikre at barn, unge og familier med spesielle utfordringer får et tilrettelagt tilbud om støtte og veiledning.

Om kurstilbudet:
Studiet vil gå over to uker med til sammen 8 dager forelesninger, oppgaver og gruppearbeid samt 2 studiedager til selvstudium. Modulen gir 10 studiepoeng på masternivå (ved avlagt eksamen) eller kursbevis. Studiet gjennomføres ved Høyskolen Diakonova uke 48 og 49, 2017.

Last ned timeplanen for ”Etniske minoriteter i kommunehelsetjenesten” Uke 48 og 49, 2017 (pdf)

Last ned litteraturlisten (pdf)

Målgruppe for kurset:
Helsesøstre og andre interesserte

Hva koster det?
Kr. 3500 for hele kurset. Studiepoeng utløses ved deltakelse på alle dager, samt innlevering av skriftlig arbeid. Dersom du ikke ønsker å innlevere skriftlig arbeid vil du få kursbevis.

Påmeldingsfrist er 30. oktober 2017

Hva inneholder kurset:

 • Hva innebærer det å tilhøre en etnisk minoritet?
 • Migrasjon og helse
 • Reaksjoner etter krig og flukt: Traumer og traumeforståelse
 • Kultursensitivitet, identitet og mestring
 • Profesjonsutøveren i møte med brukere med etnisk minoritetsbakgrunn
 • Utestegning og radikalisering

Vurderingsform:
Individuell hjemmeeksamen bestått/ikke bestått

Hvor holdes kurset?
Høyskolen Diakonova. Klikk her for kart og veibeskrivelse

Hvordan melder jeg meg på kurset?
Hvis du ønsker å gjennomføre kurset for kursbevis uten 10 studiepoeng på masternivå kan du Klikke her for å melde deg på

Hvis du ønsker å gjennomføre kurset for å motta 10 studiepoeng på masternivå må du bruke SøknadsWeb

Registrering for dette kurset via søknadsweb er nå aktivert:

Å registrere din søknad om opptak har 5 korte steg, etter at du har registrert deg som bruker på Høyskolen Diakonovas SøknadsWeb:

 1. Profil: Legg inn din kontaktinformasjon.  Du kan også gi tillatelse til at Høyskolen Diakonova kan hente dokumentasjon digitalt på din utdanning fra andre norske høyskoler og universiteter via utveksling av eksamensresultater.
 2. Velg opptak: Du skal velge ”Opptak til enkeltemner (kortere kurs)”.
 3. Søk: Legg til det kurset/enkeltemnet du ønsker å søke opptak til.
 4. Dokumenter: Last opp dokumentasjon på bachelor i sykepleie (eller tilsvarende utdanning) og autorisasjon. Vi godtar bare disse filformatene: PDF, JPG/JPEG, PNG, GIF.
 5. Kvittering: Søknaden er levert. Vi vil svare på søknaden din så snart som  mulig.

Spørsmål?
Ta kontakt med førsteamanuensis Nina Olsvold for mer informasjon. E-post: nina.olsvold@diakonova.no eller telefon 470 11 072

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her