Hvor mye koster utdannelsen?

Hvor mye koster utdannelsen?

Utdannelsen er støtteberettiget hos Statens Lånekasse. Du kan altså få stipend og lån til bachelorstudiet. Studenten betaler selv kr. 600,- i semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) og kr. 1900,- i materiellavgift i semesteret til skolen for å studere ved Høyskolen Diakonova.

Til sammen blir det kr. 2500,- å betale i semesteret. I tillegg er det en studieavgift på kr. 1 000,- per semester for nye studenter som begynner høsten 2016. Således er den totale kostnaden per semester for studenter som begynner høsten 2016 kr. 3 500,-

I tillegg må du regne med utgifter til bøker, klær til øvingspost, samt reise til og fra skolen og praksisstedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigridu_NYmed_hvit_marg.jpg

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her