Sykepleierutdanningen er Høyskolen Diakonovas største studietilbud

Bachelor i sykepleie

Sykepleierutdanningen er høyskolens største studietilbud med cirka 400 studenter. Utdanningen tas på heltid over tre år og veksler mellom både teoretisk og praktisk undervisning. Studenten har også gode muligheter for å ta deler av studiet eller praksis i utlandet.

Studienivå

Bachelorgrad

Varighet og omfang

Heltid over tre år, 180 studiepoeng

Studiestart

August 2017

Opptakskrav

Generell studiekompetanse  (Kravkode GENS)

Du kan søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Studieplasser

100

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær 48,4. Førstegangsvitnemål 41,6

Søknadsfrist

15 april 2017 samordnaopptak.no (studiekode: 232050). Søknaden for 2017 åpner 1. februar. 

Kostnader

Kr 3.500 per halvår

Lånekassegodkjent

Ja

Mer informasjon

opptak@diakonova.no 

Høyskolen Diakonova ligger midt i Oslo, har små klasser med tett oppfølging av lærerne, vektlegger høy faglig kvalitet og har et helhetlig menneskesyn.

A_1050227.jpg

 

 "På Høyskolen Diakonova blir vi utrustet til å møte hele mennesket, ikke bare deres fysiske sykdommer." 
(Ane, kull 178)

OdinNYmed_hvit_marg.jpg

 

 

 

 

 

 

A_1050272.jpg

 

Læringsform

Høyskolens undervisning er basert både på teoretisk og praktisk læring. Det er lagt opp til at studentene er i praksis cirka 50 prosent av studiet. Sykepleierutdanningen skal baseres på forsknings- og utviklingsarbeid, og det skal legges til rette for at studentene gjennom utdanningen også får en gradvis økende kunnskap om, og erfaring med, forskning og utvikling.

Se videosnutt fra Høyskolen Diakonova her

Læringsformene høyskolen benytter er blant annet basert på klasseromsundervisning, praktisk øvelsespost, prosjektarbeid og selvstudier. Som en del av skolens vektlegging av et kristent menneskesyn vil studenten i sitt siste semester være på en observasjonspraksis med fokus på diakoni.

Last ned Kunnskapsdepartementet sin Rammeplan for sykepleierutdanning

Last ned Studieplan for Bachelor i Sykepleie

Last ned moduloversikt for Bachelor i sykepleie

Litteraturliste Modul 1 bachelorgradsstudiet 1. semester 2017

Litteraturliste Modul 2 bachelorgradsstudiet 1. semester 2017

A_1049939.jpg

 

Utenlandsstudier

Ta et semester i utlandet.

Praksis i utlandetA_1050267.jpg

 

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om høyskolen og bachelorstudietkan du kontakte studentadministrasjonen på telefonnummer 22 98 63 00 (innvalg 2) eller sende e-post til opptak@diakonova.no.

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her