Ved Høyskolen Diakonova kan du utvikle deg både faglig og personlig

Høyskolen Diakonova

Høyskolen Diakonova ligger midt på idylliske Fredensborg, sentralt i Oslo. Skolen vår er kjennetegnet ved stor bredde – et variert utdanningstilbud for kirke og samfunn og et markert globalt engasjement.

A_1050479.jpg

Vi ønsker også å representere dybde for deg som student. Med det mener vi at du skal gis muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig. Du skal erverve deg nødvendig teori og yrkesspesifikke ferdigheter. Samtidig ønsker vi å legge til rette for at du skal styrke din personlige kompetanse som en basis for yrkesrollen. Du skal bli god til det rent faglige som kjennetegner profesjonen din. Og samtidig skal du utvikle deg i forhold til det som har å gjøre med å være god  – egenskaper som har med medmenneskeligheten å gjøre. Med andre ord er vi opptatt av en profesjonalitet som både har fokus på utdanning og dannelse – at du skal kjenne deg utfordret som helt menneske.

En av våre styrker er at vi ikke er noen stor skole. Vi håper at du skal kjenne deg sett som student og at våre grunnverdier er noe som preger skolens miljø. Vi har også et eget samtaletilbud for alle studenter – og et kapell for den som opplever et slikt rom som naturlig for seg. 

Biblioteket_1.jpg

TeresaNYmed_hvit_marg.jpg

Bachelorgradsstudier

Bachelorgradsstudiet i sykepleie

 

Mastergrad og Videreutdanninger i sykepleie

Master i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv

Kreftsykepleier

Helsesøster

Nyresykepleier

 

Diakoniutdanninger

Kristen sjelesorg

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Vi tar fremdeles imot søknader til videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

Send søknad her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her