Diakonal høyskolefusjon kan bli en realitet

Diakonal høyskolefusjon kan bli en realitet

Den planlagte fusjonen mellom Høyskolen Diakonova og VID Vitenskapelige Høgskole kan nå bli en realitet.

Etter at fusjonsplanene mellom Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole, samt Stiftelsen Diakonova og Diakonhjemmet ble kjent i 2016 krevde Stiftelsen Diakonissehuset kjøpsrett til Stiftelsen Diakonova sin 50% eierandel av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Kravet var basert på fortolkning og forståelse av et punkt i den aksjonæravtalen mellom partene som ble inngått for 25 år siden. Stiftelsen Diakonova var ikke enig med Diakonissehusets krav om kjøpsrett, og ønsket ikke å selge. Den påfølgende voldgiftssaken for å avklare Diakonissehusets krav om kjøpsrett medførte at fusjonsplanene ble utsatt.

Nå er saken avklart i voldgiftsretten. En rettskraftig dom fastslår at en fusjon mellom Høyskolen Diakonova og VID Vitenskapelige Høgskole ikke utløser noen kjøpsrett for Diakonissehuset. Høyskolen Diakonova vil nå ta opp igjen fusjonsforhandlingene med VID. 

Fusjonsplanene som ble utarbeidet i 2016 la til grunn at de to høgskolene skulle fusjonere fra 1. januar 2017, og at de to stiftelsene Diakonova og Diakonhjemmet skulle følge etter og fusjonere senere i 2017. Voldgiftssaken om eierskapet til Lovisenberg Diakonale Sykehus medførte at fusjonsplanene ble satt på vent. Men nå kan høgskolefusjonen bli en realitet.

«Vi er veldig fornøyd med at voldgiftsretten delte vårt syn på saken vedrørende våre planer om en høgskolefusjon, og ser frem til å sette oss ned med VID for å ta opp igjen de gode samtalene og prosessene for å realisere intensjonen om en høgskolefusjon» sier Kari Gran Bøe, rektor/adm. dir i Diakonova.

Voldgiftsretten la til grunn at en fusjon mellom Stiftelsen Diakonova og Stiftelsen Det norske Diakonhjem ville utløse en kjøpsrett til sykehuset for Stiftelsen Diakonissehuset. Det er ikke ønskelig for Diakonova å avslutte sitt langvarige eierskap til  Lovisenberg Diakonale Sykehus, derfor vil ikke intensjonen om også å fusjonere stiftelsene Diakonova og Det norske Diakonhjem realiseres. Stiftelsen Diakonova vil fortsette å eie halvparten av Lovisenberg Diakonale Sykehus, slik at sykehuset kan fortsette sitt gode arbeid uten endring av sine rammebetingelser.

Forsiden_V3_Rektor_og_rektor.jpg

Ingunn Moser, rektor ved VID og Kari Gran Bøe, rektor ved Diakonova

Eventuelle spørsmål kan rettes til adm.dir/rektor Kari Gran Bøe, ev. styreleder Johnny Thorsen.

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Vi tar fremdeles imot søknader til videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

Send søknad her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her