Ledig stilling som spesialbibliotekar ved Høyskolen Diakonova

Ledig stilling som spesialbibliotekar ved Høyskolen Diakonova

Det er ledig ett årsvikariat i 100 % -stilling som spesialbibliotekar ved Høyskolen Diakonova fra 01.08.17.

Høyskolen Diakonova er en privat høyskole som eies av stiftelsen Diakonova, en frittstående diakoniinstitusjon i Den norske kirke. Det er 1,7 stillinger knyttet til biblioteket.
Høyskolen Diakonova har ca 700 studenter og ca 50 ansatte og tilbyr følgende studier:

 • Bachelorgradstudium i sykepleie
 • Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom - deltid og heltid
 • Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom - deltid
 • Helsesøsterutdanning – deltid
 • Studium i kristen sjelesorg - deltid
 • Mastergrad i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv
 • Kursvirksomhet og etterutdanning.

Høyskolestyrene ved Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høyskole forhandler om fusjon pr. 01.01.18.

Vi søker etter en med følgende kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen bibliotek- / informasjonsvitenskap på minimum bachelorgradsnivå
 • Relevant erfaring fra bibliotek, fortrinnsvis fagbibliotek
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi forventer at du:

 • Har ansvar for daglig drift og utvikling av biblioteket
 • Har kjennskap til biblioteksystemet Alma
 • Anskaffer og vedlikeholder bibliotekets trykte og elektroniske samlinger i tråd med fagmiljøenes ulike behov
 • Tilgjengeliggjør, formidler og bidrar til å utvikle digitale tjenester
 • Bistår høyskolens faglige og administrative enheter i utvikling, drift og vedlikehold av læringsplattform og fleksible læremidler
 • Har overordnet ansvar for og deltar i veiledning av studenter og ansatte
 • Veiledning og undervisning for bachelor-studenter fra helsefag i Endnote og bruk av bibliotekets elektroniske og papirbaserte ressurser

Vi tilbyr

 • unikt arbeidsmiljø i en fleksibel organisasjon i vekst og utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger i nye lokaler sentralt i Oslo sentrum
 • muligheter for faglig videreutvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse


Lønn for spesialbibliotekar er i samsvar med stillingskoder vurdert ut fra kompetanse og ansiennitet.

Send søknad

Søknad med vedlegg sendes til Diakonova, P.b. 6716, St.Olavs plass, 0130 OSLO. e-post: tok@diakonova.no. For spørsmål kan forskningssjef Tormod Kleiven tlf. 95084275 kontaktes.
Søknadsfrist er 01.06.17.

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Vi tar fremdeles imot søknader til videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

Send søknad her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her