Semester i utlandet


Semester i utlandet

Hvorfor ta et semester i utlandet?

Ønsker du et studieopphold i utlandet i løpet av studietiden ved Diakonova?  Diakonova har avtale ved flere utenlandske institusjoner om utveksling, både tre måneders praksis og et helt semester i utlandet. Utenlandsopphold er godkjent og tilpasset slik at du ikke bruker lengre tid på utdanningen din. Et utvekslingsopphold i utlandet vil gi deg en unik mulighet til å utfordre deg selv, til å utvikle din personlighet og til å øke din faglige forståelse. Du får lære om helsetjenesten i en ny og annerledes kultur og kanskje se på livet med nye øyne. Du vil øke din kulturelle kompetanse og din kommunikasjonsevne ved å leve og jobbe i et nytt og spennende miljø.

Hvor kan jeg dra?

New Zealand – The University of Auckland

Australia – Queensland University of Technology, Brisbane

Finland – Diak, Diaconia University of Applied Sciences, Helsingfors

Danmark – UC Diakonissestiftelsen, København

Søknadskrav

Studenter som søker til land utenfor Norden må ha tilstrekkelig språkkunnskaper i engelsk både skriftlig og muntlig slik at vedkommende vil kunne ha nytte av praksis ved en utenlandsk institusjon.

Studenten skal normalt ha fulgt ordinær studieprogresjon. Alle eksamener og praksisperioder frem til og med utreisetidspunkt skal være gjennomført og bestått.

Studenten må ha minst karakter C i gjennomsnitt.

Når kan jeg dra og hvordan søke?

Det er tilrettelagt for å dra et semester til utlandet i 4. semester i bachelorprogrammet. Det vil si vårsemesteret 2. året. Du må fylle ut en søknad om delstudier i utlandet og levere den før fristen som er 1. april, året før utreise. Legg ved et motivasjonsbrev i forbindelse med søknaden. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju og samtalen vil foregå på engelsk der studenten har søkt om utveksling til land utenfor Norden. Når søknaden er godkjent ved Diakonova, må det søkes til aktuell institusjon i utlandet. Studieopphold i utlandet er ikke klart før institusjonen i utlandet har godkjent søknaden og bekreftet at de kan ta i mot deg.

Spørsmål kan rettes til studier@diakonova.no

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her