Praksis i utlandet

Praksis i utlandet

Et utvekslingsopphold i utlandet vil gi deg en unik mulighet til å utfordre deg selv, til å utvikle din personlighet og til å øke din faglige forståelse. Du får lære om helstjenesten i en ny og annerledes kultur og kanskje se på livet med nye øyne. Du vil øke din kulturelle kompetanse og din kommunikasjonsevne ved å leve og jobbe i et nytt og spennende miljø.

Steder du kan dra

I utgangspunktet kan du kun dra til de institusjonene Høyskolen Diakonova har avtaler med. Vi har avtaler om praksisplasser i Afrika og Europa. Hvilke praksisplasser som til enhver tid kan tilbys er ikke konstant fordi de lokale betingelsene for gjennomføring av forsvarlig praksis endres. Felles for praksisplasser utenfor Europa er at de faller utenfor andre stipendordninger enn Statens lånekasse. Innenfor Europa finnes Erasmus og Norplus stipender i tillegg til Statens lånekasse. I dag har Høyskolen Diakonova avtaler med følgende land når det gjelder utveksling av studenter i 3 måneders praksis

• ITALIA  I Reggio Emilia, en liten koselig by omtrent midt i Italia har høyskolen vår en samarbeidsavtale med University of Modena and Reggio Emilia.

• SPANIA  Universitat de Lleida ligger cirka en time med tog utenfor Barcelona. Byen er preget av et stort univeristetsmiljø og er lagt godt til rette for studenter.

• ESTLAND  I Tallinn, hovedstaden i Estland samarbeider vi med Tallinn Health Care College. Tallinn er en flott by og populært reisemål for mange nordmenn.

• DANMARK  Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her samarbeider vi med Diakonissestiftelsen i København.

• SVERIGE  Sverige er vårt nærmeste naboland og et godt alternativ for utveksling uten å reise for langt. Du kan likevel oppleve kulturforskjeller. Her samarbeider vi med sykepleieutdannelsen hos Ersta-Skøndal i Stockholm

• FINLAND  Finland er kanskje mest kjent for sine mange innsjøer og saunaer, men vår nabo i øst har mye mer å by på. Her samarbeider vi med Høyskolen Diak, Diaconia University og Applied Sciences. Vi har også en avtale med Høyskolen i Åbo, som er en svensktalende høyskole.

 I tillegg har Høyskolen Diakonova nylig inngått et samarbeid med Atlantis utveksling. Det gir våre studenter mulighet til å dra til Ghana, Malawi, Sør Afrika og Filippinene, du kan lese mer om tilbudet her.

 

468narvapraksis_med_ansatte.jpg

Søknadskrav ved praksis i utlandet

Studenter som søker til land utenfor Norden må ha tilstrekkelig språkkunnskaper i engelsk både skriftlig og muntlig slik at vedkommende vil kunne ha nytte av praksis ved en utenlandsk institusjon.

Studenten skal normalt ha fulgt ordinær studieprogresjon. Alle eksamener og praksisperioder frem til og med utreisetidspunkt skal være gjennomført og bestått.

Studenten må ha minst karakter C i gjennomsnitt.

Tidspunkt for praksis

Bachelorstudenter kan reise ut i 5. eller 6. semester. Høyskolen avgjør hvilket semester studenten får dra i. Det kommer an på praksisplasser ute men også på praktisk tilretteleggelse ved hjemkomst slik at studiene kan fortsettes og gjennomføres på normert tid.

Type praksis

Ved 3 måneders internasjonal praksis er det vanlig å gjennomføre Fokusbaserte praksisstudier ute. De som drar i 6. semester har også to ukers Hospiteringspraksis med fokus på Diakoni der de er.

Spørsmål kan rettes til studier@diakonova.no

  

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her