Internasjonale samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Område for samarbeid


Augustana College, Sioux Falls, South Dakota, USA.

Student- og lærerutveksling


Bethel University, Department of Nursing, St. Paul, Minnesota, USA.

Samarbeid om FoU

Tallinn Health Care College, Tallin, Estland.


Student- og lærerutveksling

University of Modena and Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia

Student- og lærerutveksling


The University of Auckland, New Zealand.

Studentutveksling


Queensland University of Technology, Brisbane, Australia

Studentutveksling

University College Cork, Irland

Samarbeid om FOU

Lærerutveksling

University of Illinois, Campus Chicago, USA

FOU-samarbeid

Lærer- og studentutveksling

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her