Publikasjoner 2013

Publikasjoner 2013

Vitenskapelige artikler:

Baldacchino, D., Torskenaes, K., Kalfoss, M., Borg, J., Tonna, A., Debattista, C., Mifsud, R. (2013). Spiritual coping in rehabilitation - a comparative study: part 1. British Journal of Nursing, 22(4), 228-232. (1)

Baldacchino, D., Torskenaes, K., Kalfoss, M., Borg, J., Tonna, A., Debattista, C., Mifsud, R. (2013). Spiritual coping in rehabilitation - a comparative study: part 2. British Journal of Nursing, 22(7), 402-408. (1)

Glavin, K., & Leahy-Warren, P. (2013). Postnatal Depression Is a Public Health Nursing Issue: Perspectives from Norway and Ireland. Nursing Research and Practice, 2013, 7. (1)

Glavin, K., & Schaffer, M. A. (2013). A comparison of the Well Child Clinic services in Norway and the Nurse Family Partnership programme in the United States. Journal of Clinical Nursing. (Online først) (3)

Glavin, K., Schaffer, M. A., Halvorsrud, L., & Kvarme, L. G. (2013). A Comparison of the Cornerstones of Public Health Nursing in Norway and in the United States. Public Health Nursing. (Online først) (1)

Kleiven, Tormod (2013). ”Power to serve OR Serving the Power” i Theology & Life – Exploring Bible, Church and Life: Essays in Celebration of the 100th Anniversary of Lutheran Theological Seminary. Hong Kong, China. Hong Kong: Annual Theological Journal NO.36

Kvarme, L. G., Aabø, L. S., & Sæteren, B. (2013). “I feel I mean something to someone”: solution-focused brief therapy support groups for bullied schoolchildren. Educational Psychology in Practice, 29(4), 416-431. (0.33)

Low, G., Molzahn, A., & Kalfoss, M. (2013). Cultural Frames, Qualities of Life, and the Aging Self. Western Journal of Nursing Research. (Online) (1)

Mathisen, S. E., Glavin, K., Lien, L., & Lagerløv, P. (2013). Prevalence and risk factors for postpartum depressive symptoms in Argentina: a cross-sectional study. International Journal of Women´s Health, 5, 787-793. (0.25)

Nåden, D., Rehnsfeldt, A., Råholm, M.-B., Lindwall, L., Caspari, S., Aasgaard, T., Lohne, V. (2013). Aspects of indignity in nursing home residences as experienced by family caregivers. Nursing Ethics, 20(7), 748-761. (0.25)

Riiser, K., Løndal, K., Ommundsen, Y., Sundar, T., & Helseth, S. (2013). Development and Usability Testing of an Internet Intervention to Increase Physical Activity in Overweight Adolescents. JMIR Res Protoc, 2(1), e7. (0.2)

Skarstein, S., Rosvold, E. O., Helseth, S., Kvarme, L. G., Holager, T., Småstuen, M. C., & Lagerløv, P. (2013). High-frequency use of over-the-counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. (Online først). (0.14)

Torskenæs, K. B., Baldacchino, D. R., Kalfoss, M., Baldacchino, T., Borg, J., Falzon, M., & Grima, K. (2013). Nurses’ and caregivers’ definition of spirituality from the Christian perspective: a comparative study between Malta and Norway. Journal of Nursing Management. (Online først). (1)

 

Fagartikler:

Egge, H. (2013). Hvordan sikre praksisplasser? Tidsskrift for helsesøstre(3), 32-36.

Nordahl, R. U. (2013). Aktør eller brikke? Sykepleien, 101(9), 60-62.

Grevbo, T. J. (2013). Den bortgjemte smerten. Hvordan se og møte åndelige utfordringer hos alvorlig syke og døende? Over alt. Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning. (Temanr. 2013: Å møte døden – for livets skyld), 60-75.

 

Bøker / Kapitler:

Farstad, M. (2013). Skam, skyldfølelse og ensomhet. I: L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 101-117). Oslo: Verbum.

Grevbo, T. J. S. (2013). Guds masker i sjelesorgen: hvordan forholde seg til den guddommelige maskebruken, teoretisk og praktisk? (Rev. og utvid. utg.). [Oslo]: Luther.

Kleiven, T. (2013). Hjelp til å snakke sant. Kristne miljøers utfordinger i møte med seksuelle krenkelser. I: L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 190-205). Oslo: Verbum.

Klette, T. (2013). Betydningen av tidlig tilknytning og trøst i barndommen. I: E. Foss & O. F. Lillemyr (Red.), Til barnas beste: veier til omsorg og lek, læring og danning (s. 14-34). Oslo: Gyldendal akademisk. (0.7)

Øverlie, A. (2013). Sykepleie til pasienter med kreft i fordøyelsesorganene. I: U. Knutstad (Red.), Utøvelse av klinisk sykepleie: sykepleieboken 3 (s. 403-442). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Ånonsen, M. S. (2013). Skapt til kropp, skapt til liv. Om å ta på alvor barns og unges behov for å være seg selv. I: L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 260-275). Oslo: Verbum.

 

Tormod Kleiven , ”Power to serve OR Serving the Power” i Theology & Life – Exploring Bible, Church and Life: Essays in Celebration of the 100th Anniversary of Lutheran Theological Seminary. Hong Kong, China. Hong Kong: Annual Theological Journal NO.36 (2013)

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her