Publikasjoner 2012

Publikasjoner 2012

Vitenskapelige artikler

Glavin, K. (2012). Preventing and treating postpartum depression in women – a municipality model. Journal of Research in Nursing, 17 (2), 142-156.

Grevbo, T. J. (2012). Hvert menneskeliv er Guds roman. Skjønnlitterære impulser til sjelesørgerisk arbeid. Tidsskrift for praktisk teologi, 29 (1), 60-70.

Halvorsrud, L. T., Kalfoss, M., Diseth, Å. & Kirkevold, M. (2012). Quality of life in older Norwegian adults living at home: a cross- sectional survey. Journal of Research in Nursing, 17 (1), 12-29.

Killén, K., Arnevik, E. K., & Klette, T. (2012). Early mother-child interaction and childrens attachment at 1 year in Norway. Today´s Children are Tomorrow´s Parents, 32, 5-20.

Kvarme, L. (2012). Effekten av anti-mobbetiltak på skolebarn. Barn, 30 (3), 39-55.

Sie, I., Thorstad, M. & Andersen, B. M. (2012). Personal- and environmental hygiene in Norwegian nursing homes. Journal of Nursing Education and Practice, 2 (1).

Torskenæs, K. B. & Kalfoss, M. (2012). Translation and focus group testing of the WHOQOL spirituality, religiousness and personal beliefs module in Norway. Journal of Holistic Nursing.  (E-pub ahead of print)

 

Del av bok/rapport –Vitenskapelig kapittel/artikkel

Klette, T. (2012). Attachment. I: Peterson, S. & Bredow, T. (Red.). Middle range theories: applications to nursing research (s. 160-172). USA: Lippincott Williams & Wilkins.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del av bok /rapport – artikkel

Glavin, K. (2012). Screening and prevention of postnatal depression. I: Castillo, M. G. R. (Red.). Perinatal Depression (s. 1-18). Rijeka: Croatia.

 

Fagartikler

Glavin, K. (2012). Hjemmebesøk etter fødsel kan forebygge depresjon. Tidsskrift for helsesøstre, nr. 3, 16-23.

Grevbo, T. J. (2012). Sjelesorgens rom. TEOLinformation, 45, 18-21.

Grevbo, T. J. (2012). Vil pasientene snakke med legen om tro og livssyn. Tidsskr Nor Legefor., 132 (17), 132.

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her