Publikasjoner 2012

Publikasjoner 2012

Vitenskapelige artikler

Glavin, K. (2012). Preventing and treating postpartum depression in women – a municipality model. Journal of Research in Nursing, 17 (2), 142-156.

Grevbo, T. J. (2012). Hvert menneskeliv er Guds roman. Skjønnlitterære impulser til sjelesørgerisk arbeid. Tidsskrift for praktisk teologi, 29 (1), 60-70.

Halvorsrud, L. T., Kalfoss, M., Diseth, Å. & Kirkevold, M. (2012). Quality of life in older Norwegian adults living at home: a cross- sectional survey. Journal of Research in Nursing, 17 (1), 12-29.

Killén, K., Arnevik, E. K., & Klette, T. (2012). Early mother-child interaction and childrens attachment at 1 year in Norway. Today´s Children are Tomorrow´s Parents, 32, 5-20.

Kvarme, L. (2012). Effekten av anti-mobbetiltak på skolebarn. Barn, 30 (3), 39-55.

Sie, I., Thorstad, M. & Andersen, B. M. (2012). Personal- and environmental hygiene in Norwegian nursing homes. Journal of Nursing Education and Practice, 2 (1).

Torskenæs, K. B. & Kalfoss, M. (2012). Translation and focus group testing of the WHOQOL spirituality, religiousness and personal beliefs module in Norway. Journal of Holistic Nursing.  (E-pub ahead of print)

 

Del av bok/rapport –Vitenskapelig kapittel/artikkel

Klette, T. (2012). Attachment. I: Peterson, S. & Bredow, T. (Red.). Middle range theories: applications to nursing research (s. 160-172). USA: Lippincott Williams & Wilkins.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del av bok /rapport – artikkel

Glavin, K. (2012). Screening and prevention of postnatal depression. I: Castillo, M. G. R. (Red.). Perinatal Depression (s. 1-18). Rijeka: Croatia.

 

Fagartikler

Glavin, K. (2012). Hjemmebesøk etter fødsel kan forebygge depresjon. Tidsskrift for helsesøstre, nr. 3, 16-23.

Grevbo, T. J. (2012). Sjelesorgens rom. TEOLinformation, 45, 18-21.

Grevbo, T. J. (2012). Vil pasientene snakke med legen om tro og livssyn. Tidsskr Nor Legefor., 132 (17), 132.

 

Mer om studiene og høyskolen

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her