Publikasjoner 2010

Publikasjoner 2010

Vitenskapelige artikler:

Glavin, K., Smith, L., Sørum, R., Ellefsen, B. (2010). Redesigned community postpartum care to prevent and treat postpartum depression in women – a one year follow up study. Journal of Clinical Nursing, 19 (21-22), 3051-62.

Glavin, K., Smith, L., Sørum, R., Ellefsen, B. (2010). Supportive counseling by public health nurses for women with postpartum depression. Journal of Advanced Nursing, 66 (6), 1317-1327.

Glavin, K., Ellefsen, B., Erdal, B. (2010). Norwegian Public Health Nurses` Experience in Using a Screening Protocol for Post-Partum Depression. Public Health Nursing, 27 (3), 255-262.

Grevbo, T.J. (2010). Utvikling av fokusverdier ved et norsk hospice. Metodevalg, prosesser og resultat. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 27 (3), 43-49.

Halvorsud, L., Kalfoss, M., Diseth, Å., Kirkevold, M. (2010). Quality of life in older Norwegian adults living at home: a cross-sectional survey. Journal of Research in Nursing.
[Epub ahead of print] Rapportering  2011

Halvorsrud L., Kirkevold, M., Diseth, Å., Kalfoss, M. (2010). Quality of life modell: predictors of quality of life among sick older adults. Research and Theory for Nursing Practice, 24 (4), 241-242.

Kalfoss, M., Low, G., Molzahn, A. (2010). Reliability and validity of the attitudes to ageing questionnaire for Canadian and Norwegian older adults. (2010). Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24 (S1), 75-85.

Kalfoss, M. (2010). Quality of life among Norwegian older adults: focus group results. Research in Gerontological Nursing, 3 (2), 100-112.

Kvarme, L. G., Helseth S., Sæteren B., Natvig G.K. (2010).  School children´s experiences of being bullied, and how they envisage their dream day. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), 791-798.

Kvarme, L. G., Helseth, S., Haugland, S., Luth-Hansen, V., Sørum, R., Natvig, G. K. (2010). The effect of a solution-focused approach to improve self-efficacy in socially withdrawn school children: a non-randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 47 (11), 1389-1396.

Molzhan, A., Skevington, S.M., Kalfoss, M., Makaroff, K. S. (2010). The importance of facets of quality of life to older adults: an international investigation. Quality of Life Research. [Epub ahead of print] Rapportering 2011.

Molzhan, A., Kalfoss, M., Skevington, S. M., Makaroff, K. S. (2010). Reliability and validity of the attitudes to ageing questionnaire for Canadian and Norwegian older adults. Age and Ageing. [Epub ahead of print] Rapportering 2011.

 

 

Popularvitenskapelig Artikler:

Kleiven, Tormod (2010). Når seksuelle krenkelser skjer I kirke og på bedehus. Kronikk i Vårt Land, april 2010.

Johansen, G. A. (2010). Forskerintervjue. Mary Kalfoss. Loving Care. Forskning 0210, s. 158-159.

 

Doktoravhandlinger

Glavin, K. (2010). Postpartum depression – an early identification and intervention study. Oslo: Medisinsk Fakultet, UIO.

Halvorsrud, L. (2010). Measuring quality of life among older adults. Validation of the Norwegian WHOQoL-Old. Oslo: Institutt for Sykepleievitenskap, Medisinsk Fakultet, UIO.

Kleiven, Tormod (2010). Intimitetsgrenser og Tillitsmakt. Oslo: Diakonova.
(Ny bearbeidet utgave)

 

Bok Kapittel:

Kalfoss, M. H. (2010). The nurses meeting with seriously ill and suffering patients. I: Almås, H., Stubberud, D. G., Grønseth, R. (Red.). Klinisk Sykepleie, bind 2. S. 476-499. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lorentsen, V. B., Grov, E. K. (2010). Generell sykepleie ved kreftsykdommer. I: Almås, H., Stubberud, D. G., Grønseth, R. (Red.). Klinisk Sykepleie, bind 2. s. 401-437. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Konferanser / Publiserte abstrakter

Liv Halvorsrud:

Halvorsrud, L., Kirkevold, M., Diseth, A., & Kalfoss, M. (2010b). Livskvalitet blant syke norske eldre som mottar kommunal hjelp. Omsorgskonferanse.Samhandling som redskap .
Ref Type: Abstract og  Framlegg

Halvorsrud, L., Kirkevold, M., Diseth, A., & Kalfoss, M. (2010c). Quality of Life Model: Predictors of Quality of Life among Sick Older Adults. European Nursing Congress.Older persons: the future of care .
Ref Type: Abstract og poster

Halvorsrud, L., Kirkevold, M., Kalfoss, M., & Diseth, A. (2010). Quality of Life Model: Predictors of Quality of Life among Older Adults. International Society for Quality of Life Research .
Ref Type: Abstract – og poster

 

Halvorsrud, L. (2010) Measuring Quality of Life among Older Adults. Validation of the Norwegian WHOQOL-Old. Bethel University College, Minnesota, USA
Ref Type: Abstract – and oral speach

Halvorsrud, L. (2010) Measuring Quality of Life among Older Adults. Validation of the Norwegian WHOQOL-Old. Augustana University College, South Dakota, USA
Ref Type: Abstract – and oral speach

Halvorsrud, L. (2010) Måling av livskvalitet. Vektlegging av praktisk bruk. Høyskolen Diakonova
Ref Type: Framlegg

Halvorsrud, L. (2010) Prosjekt Samhandlingspraksis for 3. års bachelor sykepleiestudenter ved Høyskolen Diakonova (del1). Seminar for Undervisningshjemmetjeneste i Akershus og Oslo.
Ref Type: Abstract – Framlegg

Mary Kalfoss:

Kalfoss MH ( 2010). Spirtuality, Love and Quality of Life. 2nd European Conference on Religion,  Spirituality and Health. May 13- -15, Bern, Switzerland, s. 10 – 11.

Molzhan, S., Kalfoss, M, Skevington, S., Makaroff, KS. ( 2010). Comparing the importance of different aspects of quality of life to older adults across cultures. ISOQOL, London, UK, October 27 - 30

Invited Speaker. Spirituality, Love and Quality of Life from  Nursing Perspective. European Conference on Religion,  Spirituality and Health, Inselspital, University of  Bern, Switzerland, 13- 15. May, 2010.

Speaker. Importance Issues to Quality of Life Among Older Adults.Konferansen: Eldre: helse, samhandling og mangfold. HiO Faculty of health Sciences, April 12, 2010

 

Foredrag – ekstern formidlingsvirksomhet for Tormod Kleiven:

 

08.03.10: GRUNNLAGSSPØRSMÅL RUNDT SEKSUELLE KRENKELSER med særlig fokus på å vise videre til relevante ressurser for studentene. Forelesning (2 timer) for studenter ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

09.03.10: SEKSUELLE KRENKELSER: FORSTÅ-FORHOLDE SEG TIL-FOREBYGGE. Seminardag for ledere i NMS

17.03.10: SEKSUELLE KRENKELSER: FORSTÅ-FORHOLDE SEG TIL-FOREBYGGE. Seminardag for ledere i Norges kristelige Student- og Skoleungdomslag

18.03.10: TILLITSMAKT og INTIMITETSGRENSER. Seminardag for pastorer og forstander i Pinsebevegelsen

08.06.10: Perspektiver på MAKT og KRENKELSER i relasjoner. Forelesning (2 timer) for studenter ved diakonale høyskoler i Norden - på HDL

03.09.10: SKYLD-SKAM- TILGIVELSE. Forelesning (3 timer) for kurslederkurs for kurset ”Ta vare på deg selv og andre”

07.09.10: ER SALG AV SEKSUELLE TJENESTER SEX? Innledning til samtale for ansatte ved Nadheim; senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring i Kirkens Bymisjon

28.-29.09.10: DIAKONIA – a theological approach. Seminardager for pastorer og evangelister i Kotobe innen Ethopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY)

05.-06.10.10: INTIMITETSGRENSER og TILLITSMAKT. Seminardager for prester i Oslo Katolske Bispedømme

13.10.10: Hvordan møte SÅRBARE MENNESKER som har blitt utsatt for krenkelser og vold over tid på en måte som bidrar til verdiggjøring? Seminar for ansatte ved Maritastiftelsen

18.10.10: Hva kjennetegner en leder med integritet?/ Sex og krenkelser, forvirring og sammenblanding? Foredrag på ”Kurslederkurs – Leder, makt og ansvar” i regi av Normisjon og Diakonova

20.10.10: MAKT og GRENSER. Seminar på Trosopplæringskonferansen 2010

26.10.10: SJELESORG for den AVHENGIGE. Innspill og refleksjon på kursdag om ”Avhengighet og sjelesorg” i regi av Fermate og Diakonova

28.10.10: INTIMITETSGRENSER og TILLITSMAKT. Hva kan vi gjøre for å forebygge seksuelle krenkelser? Seminarkveld i regi av Brunlanes Frikirke

02.11.10: SEKSUELLE KRENKELSER. Seminar på FaBu-konferansen til Frelsesarmeen

19.11.10: NÅR DEN UTSATTE BLIR USYNLIG. Fokus på overgrep i kristne miljøer. Foredrag på arrangement knyttet til Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn i Kristiansand

25.11.10: Presentasjon av empiri: VOLUM og KJENNETEGN PÅ KIRKENS HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSESANKLAGER MOT SINE LEDERE. Foredrag (sammen med Else Kari Bjerva) på Erfaringskonferansen arrangert av Kirkens Ressurssenter mot vold og overgrep

25.11.10: NÅR EN TILLITSPERSON BLIR ANKLAGET FOR SEKSUELLER KRENKELSER –

HVA SKJER I DET KRISTNE FELLESSKAPET? Foredrag på Erfaringskonferansen arrangert av Kirkens Ressurssenter mot vold og overgrep

26.11.10: HELHETLIGE PERSPEKTIVER PÅ OVERGREPSFELTET. Foredrag på Erfaringskonferansen arrangert av Kirkens Ressurssenter mot vold og overgrep

 

Kari Glavin Foredrag :

Desember 2010 Postpartum depression in women – results from a study. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Trondheim, Norway

Desember 2010 Postpartum depression in women – results from a study. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Oslo, Norway

Desember 2010 Postpartum depression in women – results from a study. Forskningsforum R-BuP, Network for children’s and adolescence mental health. Oslo, Norway

Oktober 2010  Postpartum depression in women – results from a study. R-BuP, Network for children’s and adolescence mental health. Stavanger, Norway

Sept 2010        Supportive counseling delivered by public health nurses to treat postpartum depression in women – a pragmatic trial. , Annual conference on public health nursing, Svolvær, Norway.

August 2010   Prosjekter i praksis, Høgskolen i Akershus, Helsesøsterutdanningen

April 2010       Postpartum depression in women – results from a study. R-BuP, Network for children’s and adolescence mental health. Førde, Norway

Mar 2010         Postpartum depression in women – results from a study. Oslo municipality, Helse og velferdsetaten. Norway

Feb 2010         Postpartum depression in women – results from a study. R-BuP, Network for children’s and adolescence mental health Oslo, Norway

Jan 2010          Postpartum depression in women – results from a study. Larvik municipality, Norway

 

Foredrag Lisbeth Kvarme:

22.01.2010           Fremlegg på NSF´s Faggruppe av helsesøstre i Oslo, Faglig forum: Effekten av løsningsfokuserte samtalegrupper på skolebarn

25.02.2010           Fremlegg på Forskergruppen Livskvalitet ved Universitetet i Bergen: Skolebarns helse og livskvalitet

Sept 2010            Foredrag på Kunnskapssenterets årsmøte om Løftgrupper i skolehelsetjenesten

 

Poster:

Halvorsrud, L , Kalfoss.MH.. ( 2010) Quality of Life Model: Predictors of QoL Among Older Adults. 18th ISOQOL Conference, October 27 – 20,  London, UK

Glavin K (2010) Poster - Home visit by Public Health Nurses to prevent postpartum depression in women. International conference “Strengthening parenting competence” in Tromsø 14th and 15th October 2010.

Glavin K (2010) Poster - Supportive counseling by Public health Nurses to treat Postpartum depression in women. International conference “Strengthening parenting competence” in Tromsø 14th and 15th October 2010.

Glavin K (2010) Poster- Home Visit by Public Health Nurses to Prevent Postpartum Depression in Women, Annual conference on public health nursing, Svolvær, Norway.

 

Utvalgte andre aktiviteter:

Mary Kalfoss

Forskning

Project Leader. Translation and testing of the WHOQoL – Old and Spirituality, religion and personal beliefs Module in Poland. ( 2010) . Professor Krystyna Jaracz. Faculty of Health Sciences, KM University of Medical Sciences, Poznan, Poland,

Doctotal Supervision. Primary Advisor: The measurement of quality of life in older adults and its relationship to healthy ageing. Validation of the WHOQOL – OLD Assessment. Doctoral Student. Liv Halvorsrud Dissertation: June 2010

Project Participant Gjemt og nesten glemt - om papirløse migranters behov for helsetjenester og ulike profesjoners faglige og moralske ansvar for dem. Hidden and almost forgotten- undocumented migrants need for health services and health professional’s moral responsisbility. Project Leader Førstelektor Trine Myrvold, HiO, Oslo ( 2010).

Advisor ( 2010). The Assessment of Spirituality. Kristina Torkenæs. Diakonova University College, FoU.

Project Coordinator. Spirituality, religion and personal beliefs as components of quality of life: A comparative study between Malta and Norway. (2010). Dr Donia Baldacchino, University of Malta, and . Kristina Berg Torskenæs, Assistant Professor, Diakonova University College.

REVIEWER

Scandinavian Journal of Caring Sciences

Journal of Happiness Studies

Quality of Life Research

European Journal of Ageing -

British Journal of Health Psychology

Child: Development and Health

Sakkyndig Vurdering

Doctoral Committee. John Roger Anersen, RM MSc, Doctoral Candidate. Section of Nursing Science, Dept. of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen

Liv Halvorsrud:

Omtale av doktorgraden:

Halvorsrud, L. (2010) Measuring Quality of Life among Older Adults. Validation of the NorwegianWHOQOL-Old. Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning ….

Halvorsrud, L. (2010) Measuring Quality of Life among Older Adults. Validation of the NorwegianWHOQOL-Old. Sykepleien Forskning ….

Halvorsrud, L. (2010) Measuring Quality of Life among Older Adults. Validation of the NorwegianWHOQOL-Old. Geriatrisk Sykepleie

 

Kari Glavin:

Reviewer, Vård I Norden 2010 – ongoing

Reviewer, Journal of Pediatric Nursing – ongoing

2010 Norway contact for Omahasystem.org links page. The Omaha System, Solving the Clinical Data-Information Puzzle.

2010 Reference Group – local multidisciplinary collaboration project Asker municipality

2010 Reference Group – Norwegian Knowledge Centre for the Health Services. Investigation about Norwegian services in pregnancy and post partum

2010 Planning committee, International conference on public health nursing  (10th. and 11th. Of October 2011, University of Minnesota)

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her