Publikasjoner 2009

 Publikasjoner 2009

Vitenskapelig publisering/Fagartikler

Glavin K., Smith L., Sørum R. Prevelance of Post Partum Depression in Two Municipalities in Norway. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2009;23(4):705-710.

Kalfoss M, Halvorsrud L. Norwegian older adults quality of life: importance ratings. Open Nursing Journal 2009; Aug. 20; 3:45-55.

Kalfoss M, Low G, Molzahn A. Issues influencing quality of life among older Norwegian adults: Focus group results. 2010. Research in Gerontological Nursing. Accepted July 8th, 2010.

Kvarme LG, Haraldstad K, Helseth S, Sørum R, Natvig G. Associations between general self-efficacy and health-related quality of life among 12-13 years old school children: a cross-sectional survey. Health and Quality of Life Outcomes 2009; Sep. 23; 7:85.

Kvarme LG, Helseth S, Sæteren B, Natvig GK. School children´s experiences of being bullied, and how they envisage their dream day. Scandinavian Journal of Caring Science. Accepted 30.12.09.

Molzahn A, Skevington S, Kalfoss M, Makaroff KS. The importance of aspects of quality of life to older adults: an international investigation. Published online 09 January 2010.

Nåden D., Sæteren B. To witness the patient´s call: nurses´ perceptions of the phenomenon of confirmation in cancer context. International Journal of Human Caring 2009;13(3):47-55.

 

Populærvitenskapelige artikler

Lisbeth Kvarme: Møte med Albert Bandura og San Francisco. Betanien 2009; 46(1): 4-5.

Lisbeth Kvarme og Kari Glavin: Studietur til Minnesota. Menighetssøsteren 2009; 90(3): 19.

 

Fremlegg

Kristina Berg Torskenæs: What meaning has spirituality for quality of life. Pre-conference International Student Conference, Spiritual Care. Haraldsplass Deaconess University College, Bergen, 22.04.09

Lisbeth Kvarme: Effekten av løsningsfokuserte samtalegrupper på skolebarn. Fremlegg på den nasjonale konferansen for forskere innen pasient- og pårørende opplæring, 22.09.09.

Lisbeth Kvarme: Effect of soluttion focused approach among social withdrawal pupils. Fremlegg på Instituttets dag ved Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, 13.05.09.

 

Foredrag

Ida Berntsen: Art in health care context. Foredrag på International conference on Public Health Nursing, Høyskolen Diakonova, 16.10.09.

Kari Glavin: Supportive counseling delivered by public health nurses to treat postpartum depression in women – a pragmatic trail. Foredrag på International conference on Public Health Nursing, Høyskolen Diakonova, 16.10.09.

Kari Glavin: Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) and prevelance of postpartum depression n a population of postpartum women in Buenos Aires (BA), Argentina. Foredrag for ansatte ved universitetet i Buenos Aires, Argentina i forbindelse med studietur til Argentina, 25.09.09 – 05.10.09.

Kari Glavin: Fødselsdepresjon hos kvinner – resultater fra studie. Foredrag for ansatte i helsetjeneste til barn og unge. Bærum kommune, 24.04.09.

Kari Glavin: Erfaringer med bruk av EPDS. Foredrag kurs R-BUP, Kompetansenettverk for barn og unges psykiske i helse, 25.05.09.

Kari Glavin: Fødselsdepresjon hos kvinner – resultater fra en studie. Foredrag for ansatte i helsetjenesten i Valdres, 20.11.09.

Liv Halvorsrud: Predictors of quality of life among Norwegian older adults receiving community health care: an interview study. Foredreag på International conference on Public Health Nursing, Høyskolen Diakonova, 15.10.09

Tormod Kleiven: 04.03.09: kirkesamfunns bruk av retningslinjer i møte med seksuelle krenkelser. Ressursforelesning på Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Tormod Kleiven: 06.03.09: barna i verden ved siden av – om seksuelle krenkelser mot barn. Seminardag for studenter ved Høgskolen i Oslo i regi av ”Prosjekt Deviktida” og ”Møtestedet Livsgnisten”

Tormod Kleiven: 08.03.09:Det sårbare og sunne menneske - veien fra krenkelse til oppreisning. Presentasjon av doktoravhandling og foredrag i regi av Menighetsråd og Misjonsforeningens styre på Rømskog kulturhus

Tormod Kleiven: 09.03.09: Det sårbare og sunne menneske - veien fra krenkelse til oppreisning. Presentasjon av doktoravhandling og foredrag for ansatte ved Diakonova

Tormod Kleiven: 05.05.09: Seksuelle krenkelser i kirkelig sammenheng - hva handler det om? Innlegg på Teologiforum for teologistudenter på MF

Tormod Kleiven: 03.06.09: Hva kjennetegner den kompetente sjelesørger? I spenningen mellom kompetansestyrking og alminneliggjøring. Innledning til samtale på samling med ansatte i Fermate

Tormod Kleiven: 11.08.09: Power for better and worse / creative confrontation. 2 foredrag på samling for ungdommer fra Israel, Palestina og Norge i regi av Bridgebuilders (Israelsmisjon og Frikirken)

27.-28.08.09: Seksuelle krenkelser i kristne sammenhenger. Kursdager i regi av Frelsesarmeen i Trondheim

Tormod Kleiven: 04.09.09: Om seksuelle krenkelser. Foredrag for Hovedstyret i NLM

Tormod Kleiven: 08.-09.09.09: Overgrep og tro. Fagdagssamlinger for kirkelig ansatte og frivillige i regi av Stavanger Bispedømmekontor

Tormod Kleiven: 19.10.09: Seksuelle krenkelser – problemet i norsk sammenheng. Introduksjon til kursdag om ”Misbruk av tillit – forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser” for ledere innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner i regi av Normisjon og Høyskolen Diakonova

Tormod Kleiven: 19. og 20.10.09: Presentasjon av et nytt kurskonsept ”Å være leder – tillit og ansvar” på kursdager om seksuelle krenkelser i regi av Normisjon og Høyskolen Diakonova

Tormod Kleiven: 21.10.09: Sunn, sann og sårbare. Foredrag på kursdag om ”Sunne relasjoner – gode grenser” for barne- og ungdomsledere i kirkesamfunn og kristne organisasjoner, i regi av Normisjon og Høyskolen Diakonova

Tormod Kleiven: 03.-05.12.09: What is diakonia? 5 forelesninger på kursdager for kirkelige ledere og ansatte i Kina i regi av Amity Foundation i Nanjing,

Mary Kvalfoss: Quality of life – adults and elderly. Foredrag på International conference on Public Health Nursing, Høyskolen Diakonova, 16.10.09.

Lisbeth Kvarme: Effect of solution focused approach among social withdrawal pupils. Foredrag på International conference on Public Health Nursing, Høyskolen Diakonova,15.10.09.

Lisbeth Kvarme: Effekten av løsningsfokuserte samtalegrupper på skolebarn. Foredrag på den Oppvekst konferansen i Trondheim, 22.11.09.

Janne Røsvik: Public health nursing challenges in China. Foredrag på International conference on Public Health Nursing, Høyskolen Diakonova,15.10.09.

Kristina Berg Torskenæs: What meaning has spirituality for quality of life? International conference on public health nursing. Høyskolen Diakonova.

Tormod Kleiven: 03.02.09: Bruk og misbruk av makt. Foredrag på Rotary i Aurskog-Høland

 

Poster

Kari Glavin: Home visit by Public Health Nurses to prevent postpartum depresion in women. International converence on Public Health Nursing, October 2009.

Lisbeth Kvarme: Self-efficacy and bullying among school children. International conference on Public Health Nursing, Høyskolen Diakonova, October 2009.

 

Workshops

Kristina Berg Torskenæs: What value has Christian prayer in today´s health-profession? 4th. International Student Conference on Spiritual Care. 19.02.09.

 

I tillegg kommer deltakelse i undervisning, veiledning, prosjekt, arbeidsutvalg, sakkyndige utval, bokomtale og fagfellesvurderinger i tidsskrifter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her