Publikasjoner 2008

Publikasjoner 2008

Bøker
Andersen BM. Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus 2008. Ullevål Universitetssykehus, Oslo.
Kleiven T. Oppgjør og selvaksept. Om skyld, skam og tilgivelse. I: Danielsen S (red). Nærhet. Når gudsbilde og selvbilde utfordres. Oslo: Lunde; 2008.
Glavin K. Det kommunale hjelpeapparatet for barn og unge. I: Kvello Ø (red.). Oppvekst – om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2008. s.125-151.
 
Vitenskapelig publisering / fagartikler
Andersen BM, Rasch M, Kvist J, Tollefsen T, Lukkassen R , Sandvik L, Welo A. Floor cleaning: effect on bacteria and organic materials in hospital rooms. J Hospital Infections 2009; 71: 57-65. 
Glavin, K., Smith, L. Sørum, R. Prevalence of Post Partum Depression in Two Municipalities in Norway. Akseptert 27.08.08 i The Scandinavian Journal of Caring Sciences. 
Glavin, K. Ellefsen, B., Erdal B. 2008. Screening for postpartum depression: the experiences of Norwegian public health nurses. Submitted til Public Health Nursing 30.07.08 Revised manuskript resubmitted 05.01.09. 
Halvorsrud L, Kalfoss M, Dieseth Å. Reliability and validity of the Norwegian WHOQOL-Old module. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2008;22(2):292-305. 
Kalfoss M, Isaksen A, Thuen, F, Alve, S. The suitability of the World Health Organization Quality of Life Instrument-Bref in cancer relatives. Cancer nursing 2008; 31(1):11-22. 
Kalfoss M, Low G, Molzhan A. The suitability of the WHOQOL-Bref in Norwegian and Canadian older adults. European Journal of Ageing 2008;5(1);77-89. 
Kleiven T. Intimitetsgrenser og tillitsmakt: kirkesamfunns bruk av retningslinjer i møte med seksuelle krenkelser sett i lys av et diakonifaglig perspektiv [Doktoravhandling]. Oslo: Det teologiske menighetsfakultet; 2008. 
Kleiven T. Oppgjør og selvaksept. Forståelse av skyld og skam. Dansk tidsskrift for Teologi og Kirke 2008;35(3):3-18. 
Klette T. Omsorgssvikt og personlighetsforstyrrelser. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008;128(13-14):1538-40. 
Kvarme LG, Eboh W, Teijlingen E, Love J. Use of solution focused brief therapy in bullying. British Journal of School Nursing 2008;3(7):346-348. 
Low G, Molzhan A, Kalfoss M. Quality of life of older adults in Canada and Norway: Examining the Iowa Conceptual Model of Gerontological Nursing. Western Journal of Nursing Research 2008;30(4);458-476. 
Sie I, Thorstad M, Andersen BM. Infeksjonskontroll og håndhygiene ved sykehjem i Oslo. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008;128(13-14):1528-30. 
Sie I, Thorstad M, Andersen BM. Infection control and meticillin-resistant Staphylococcus aureus in nursing homes in Oslo. J Hosp Infect 2008;70(3):235-40. 
Van der Werff HFL, Steen TW, Garder KMK, Andersen BM, Rasch M, Jørgen B, Bråthen A, Helland M, Torvund L, Heldal Haugen A. Et MRSA-utbrudd i et sykehjem i Oslo. Tidsskr Legeforen 2008;128: 2734-2737. 
 
Populærvitenskapelige artikler 
Ersvik AG, Glavin K, Myklebust S. Ivaretar kommunene barn og unges helse? Kronikk. Kommunal rapport 41 2008. 
Kleiven, T. Der sex og makt er tabu. Kronikk. Aftenposten 6.mai 2008. 
Sæteren, B. Hvorfor er vi så tause om døden. Menighetssøsteren 2008;(5):16-7. 
Olsen TH. Kjærlighetens kvalitet. [Intervju med Mary Kalfoss]. Krigsropet 2008; 121:2-5. 
Andersen BM. Dekontaminering av rom, medisinsk utstyr og ambulanser ved bruk av tørr hydrogenperoksid aerosol. Dråpen 2008; 23: 8-10. 
Andersen BM. Effektivisering av sykehus- uten økonomisk gevinst? Dagens medisin 27 november 2008. 34-08. 
Andersen BM, Rasch M, Hochlin, Seljordslia B, Tollefsen T. Ny veileder øker smittefaren. Sykepleien 2008; 15: 76-78. /Overlegen- debattforum. 
 
Abstracts
Andersen BM, Rasch M, Kvist J, Tollefsen T, Lukkassen R , Sandvik L, Welo A.  Floor cleaning - effect on bacteria and organic materials in patient rooms. ICAAC, USA, oktober 2008. Abstract. 
Andersen BM Andersen BM, Tollefsen T, Seljordslia B, Hochlin K, Syversen G, Jonassen Ø, Rasch M, Lie OR. The use of a rapid MRSA test in testing MRSA exposed persons; costs and savings in hospitals. ICAAC,USA,oktober 2008. Abstract/Folkehelseinstituttet - årskonferanse 4-5 des 2008.
 
Fremlegg
Glavin K. Fremlegg på doktorgradsseminar ISH 30.01.08.
 
Foredrag
Glavin K. Foredrag – Seminar for faggruppen av helsesøstre i Vestfold. 21.01.08.
Glavin K. Foredrag – Seminar for faggruppen av helsesøstre i Østfold. 05.02.08.
Glavin K. Foredrag – Post partum depresjon hos kvinner – hvordan kan vi arbeide med dette i kommunen? Etterutdanningskurs for helsesøstre. 24.0108.
Glavin K. Foredrag – Henry Street Consortium meeting. 07.11.08.
Glavin K. Foredrag – Public Health Nursing and Health Care in Norway for students and staff at University of Minnesota, School of Nursing. 12.11.08.
Kvarme L. Foredrag – Etterutdanningskurs for helsesøstre på Høyskolen Diakonova. Skolebarn og mobbing (2008).
Kvarme L. Foredrag – Public Health Nursing and Health care in Norway. University of Minnesota 12.11.2008.
 
Poster
Hartvigsen K. Etikk i sykepleieutdanningen, innhold, mål og litteratur lister. NSF konferansen i Trondheim den 17. – 19. Sept. 2008.
 
Annet skriftlig arbeid
Kalfoss M. Biographical note i World Who´s Who of Women. 15th.rev.ed. Cambridge: International Biographical Centre;2008.
Klette T. Fagkommentarer i Tove Skagestads bok ”Se meg! Å vokse opp med syke foreldre” Noras Ark (2008).

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her