Publikasjoner 2007
Bøker
Ellingsrud, Birgit Hildershavn (2007). Nestekjærlighet: subjekt, subjekt, etikk, Fagbokforlaget, Bergen.
Glavin, Kari, Helseth, Sølvi og Kvarme, Lisbeth G. ( 2007). Fra tanke til handling. Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten. Akribe forlag, 2007.
Glavin K, Helseth S, Kvarme L (red) (2007). Fra tanke til handling i helsesøstertjenesten. Akribe forlag.
Glavin K. (2007).  Kunnskapsbasert helsesøstertjeneste. I: Glavin K, Helseth S, Kvarme L (red) Fra tanke til handling i helsesøstertjenesten.
Glavin K. (2007).  Screening og strukturerte kartleggingsinstrumenter I: Glavin K, Helseth S, Kvarme L (red) Fra tanke til handling i helsesøstertjenesten.
Glavin K. (2007). Kommunediagnose eller helseprofil. I: Glavin K, Helseth S, Kvarme L (red) Fra tanke til handling i helsesøstertjenesten.
Glavin K og Økland T(2007). Kvalitetsutvikling i helsesøstertjenesten. I: Glavin K, Helseth S, Kvarme L (red) Fra tanke til handling i helsesøstertjenesten.
Glavin, Kari (2007). Tverrfaglig samarbeid i praksis – til beste for barn og unge i Kommune-Norge, Kommuneforlaget august 2000, medforfatter Bodil Erdal. Revidert utgave.

Leenderts, Torborg Aalen (2007). ”Når glassflaten brister” Verbum forlag 2007: ny utgave med studieplan.

 
Vitenskapelig publisering/fagartikler
Andersen BM, Syversen G, Rasch M. MRSA is increasing in Oslo, Norway- caused by changed infection control strategy? J Infection 2007: 55: 531-538.
Dragomirecka, E., Eisemann, M., Kalfoss, M. Kilhan R., Martiny K. von Steinbuchel, N., Schmidt, S ( 2007). Demographic and psychological correlates of QoL in the elderly from a cross- cultural perspective. Submitted.
Glavin, Kari (2007). Tydelig helsesøster – hvor står vi og hvor går vi? Helsesøstre nr 3-2007.
Glavin, Kari (2007). Skolehelsetjenesten i videregående skole. Medforfatter: Edel Bratlie. I: Olaisen, K.
Glavin, Kari (2007). Ungdom og utviklingsfremmende samtaler. Nic Waals institutt. Oslo.
Glavin, Kari (2007).  Gruppekonsultasjoner. Kan helsesøster møte brukernes behov? Medforfattere: Anna Bjørnstad og Andrea Skaarer Kreutz. Helsesøstre nr. 2 2007.
Glavin, Kari (2007). Screening for Post Partum Depression in the Public Health Services – the application of Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) in Bærum municipality in Norway – Newsletter for Postnatal Depression and Maternal Mental Health Network, London (innsendt – ikke publisert.)
Grimstad, Ingjerd (2007). På kamelrygg for forsoning i Ung Teologi nr. 4 2007, s. 37 – 50.
Halvorsrud L, Kalfoss MH (2007). The conceptuaization and measurement of quality of life in older adults: a review of empirical studies published during 1994-2006" European journal of ageing, 4(4), s. 229-246.
Halvorsrud L, Kalfoss MH (2007). Measuring Quality of Life in the Elderly: A Literature Review of Empirical Studies from 1994 – 2006. European Journal of Ageing, 4, 4, 229 – 246.
Halvorsrud L, Kalfoss MH (2007). Reliability and Validity of the Norwegian WHOQOL – Old Module. Accepted. Scandinavian Journal of Nursing Research.
Kalfoss, MH, Isaaksen, A., Thuen F. Alve, S. (2007). Suitability of the Norwegian WHOQOL - Bref for Cancer Relatives. Cancer Nursing, 31, 1, 11 - 22.
Kalfoss M, Low, G, Molzhan, A ( 2007). The Suitability of the WHOQOL – Bref in Norwegian and Canadian Older Adults. Accepted European Journal of Ageing.
Kalfoss, M, Low, G., Molzhan, A. ( 2007). Exploring the Construct Validity of the Attitudes to Ageing Questionnaire for Canadian and Norwegian Older Adults. Submitted.
Kleiven, Tormod (2007). Seksualitet – hvordan være en veileder for unge mennesker? Ung Teologi 1/2007.
Klette, Trine (2007). Doktorgradsavhandling: ”Tid for trøst” En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet”. Oslo, NOVA 17/07.
Low, G., Molzhan, A. Kalfoss, M. ( 2007). Examinging the Iowa Conceptual Model of Gerontological Nursing. Accepted Western Journal of Nursing Research.
Nordli AL, Andersen BM. Endringer i antibiotikaforbruk hos barnahagebarn i Oslo. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2924-2926.
 
 Abstracts

Kalfoss, MH ( 2007). Love in Nursing: Behind Closed Doors. 29th Internatioal Association for Human Caring. St.Louis,  Missouri. May 16 – 19, 2007.  

 
Populærvitenskapelige artikler 
Andersen BM. Økonomisk feilmedisinering. Dagsavisen 17 januar 2007. 
Andersen BM. Skjulte pasientskader. VG debatt, 7 februar 2007. 
Andersen BM. Må tilrettelegges for smittevern. Dagens medisin 2007; 25 januar. 
Andersen BM. Sykehusinfeksjon er den viktigste årsaken til pasientskade med dødelig forløp. Rene hender 2-2007. 
Andersen BM. Sykehusbygg i forfall. Aftenposten aften. 20 juni 2007.
Andersen BM. God medisin. Debatt VG 16 august 2007.
Andersen BM. Kompetanse å stole på? Dagens medisin 2007; 18 oktober.
Andersen BM. Må forberede oss mens vi har tid. Dagsavisen 4 desember 2007.
Donovan, Monica Larsen (2007). Høyskolen Diakonova - helsesøsterutdanning i hovedstaden. Helsesøstre nr. 2.
Glavin, Kari (2007). Intervju i Asker og Bærum budstikke Fanger opp mødre tidlig, 13.08.07.
Kalfoss, MH ( 2007). Kjærlighetens professor. Menighetssøsteren, nr 5, 87, s. 9.
 
Utgivelse av tidsskrift -  Populærvitenskapelige bidrag
Bladet Menighetssøsteren som utgis med 10 nummer pr år, inneholder artikler og informasjon fra Høyskolen Diakonova. Intervjuer, studentarbeider, praksisrapporter, innblikk i forskning kan nevnes som eksempler på innhold.
 
Fremlegg
Grimstad, Ingjerd (2007). Workshop på konferansen til Return to Sender (Israelsmisjonens ungdomsorganisasjon), om freds- og forsoningsarbeid i Midtøsten, 3. nov. 2007.
Jonassen TØ, Olsen N, Syversen G, Andersen BM. Påvisning av MRSA ved PCR- utopi eller mulighet? Årskonferansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, desember 2007. 
 
Foredrag
Glavin, Kari (2007). Foredrag – Helsesøsterkongressen 27. april 2007. Tydelig helsesøster – hvor står vi og hvor går vi? (ca 500 deltakere).
Glavin, Kari (2007). Foredrag – Faggruppen av helsesøstre i Akershus 15. oktober. Tydelig helsesøster og kunnskapsbasert helsesøstertjeneste (ca 100 deltakere). 
Glavin, Kari (2007). Undervisning NurseWay, Health: Population health and primary health care, 6 timer15.02 og 19.02 2007. Lovisenberg Diakonale Høgskole. 
Kalfoss, MH ( 2007). Sorg og Mestring. Foreldregruppe til Funksjonshemmede Barn. Ås Kommune (Februar 15, 2007). 
Kalfoss, MH ( 2007). Love in Nursing: Behind Closed Doors. 29th Internatioal Association for Human Caring. St.Louis,  Missouri. May 16 – 19, 2007.
Kalfoss, MH ( 2007). Sorg og Eldre: Rød Kors Besøktjeneste, Follo (Mars 22, 2007)Loving Care. 100  Years Jubileum. Diakonova University College (October  17,2007).

Kleiven, Tormod (2007). Juridisk og diakonal forankring av kjøreregler i møte med overgrepssaker. Hva når faglige perspektiver er på kollisjonskurs. 06.02.07: Fagseminar om overgrepsproblematikk på Institutt for sjelesorg, Modul.

Kleiven, Tormod (2007). Håndtering av seksuelle krenkelser i Normisjon. 02-03.03.07: Kurs i Normisjon sin regi, Stavanger.

Kleiven, Tormod (2007). Hvordan møte seksuelle krenkelser i kristne fellesskap? 07.03.07: Seminar i regi av Menighetssøsterhjemmets Diakonifellesskap og Normisjon, Trondheim.

Kleiven, Tormod (2007). Konflikt og konfliktløsning. 25.04.07: Rektormøte i Normisjon, Oslo.

Kleiven, Tormod (2007). Hvordan møte en gravid som har vært utsatt for seksuelle krenkelser? 22. og 24.05.07: Seminar i regi av Sentralsykehuset i Østfold, Fredrikstad.

Kleiven, Tormod. Skyld og skam - ta vare på deg selv og andre. (2007): 17.10.07: Sjelesorgkurs i regi av Aurskog menighet, Aurskog.

Kleiven, Tormod. Tilgivelse – ta vare på deg selv og andre. (2007): 24.10.07: Sjelesorgkurs i regi av Aurskog menighet, Aurskog.

Kleiven, Tormod (2007). Hva gjøre menigheten når det avdekkes seksuelle overgrep? 31.10-01.11.07: Kurs i regi av Menighetssøsterhjemmets Diakonifellesskap og Normisjon, Trondheim.
Kleiven, Tormod (2007). Barn og unge som er utsatt for seksuelle overgrep i kristne miljøer. 29.11.07: Kurs for helsesøstre m.fl. i regi av Høyskolen Diakonova, Oslo.
Kvarme, Lisbeth G. ( 2007). Framlegg på doktorgradseminar ved Universitetet i Bergen, oktober 2007: School childrens experience with bullying, - focus group interview.
Kvarme, Lisbeth G. ( 2007). Foredrag på en internasjonal work-shop ved Høgskolen i Oslo om: Barn og livskvalitet: Health related quality of life among school children. A solution focused intervention study in the school health service.
 
Posters
Glavin, Kari (2007). Poster – Prevalence of Post Partum Depression in two municipalities in Norway, Kari Glavin, European Academy for Nursing Science, Summer School for Doctoral Studies Maastricht, 02.07.07 - 06.07.07.
Halvorsrud, Liv (2007). Validation of the Norwegian version of the WHOQOL-Old Modul ved internt seminar ved ISV/ISH/UiO.
Kvarme, Lisbeth G. (2007). EANS, European academy of Nursing Science i York juli 2007: Self-efficacy and bullying among school children.
 
Annet skriftlig arbeid
Glavin, Kari (2007). Skisse til førstelektorprogram ved Høyskolen Diakonova.
Kalfoss, MH ( 2007). Vurdering av Førstelektor kompetanse, Avdeling for sykepleierutdanning. Høgskolen i Oslo.
Røsvik, Janne (2007). Rapport om utviklingsprosjekt i Kina 2007. 

 

Mer om studiene og høyskolen

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her