Publikasjoner 2007
Bøker
Ellingsrud, Birgit Hildershavn (2007). Nestekjærlighet: subjekt, subjekt, etikk, Fagbokforlaget, Bergen.
Glavin, Kari, Helseth, Sølvi og Kvarme, Lisbeth G. ( 2007). Fra tanke til handling. Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten. Akribe forlag, 2007.
Glavin K, Helseth S, Kvarme L (red) (2007). Fra tanke til handling i helsesøstertjenesten. Akribe forlag.
Glavin K. (2007).  Kunnskapsbasert helsesøstertjeneste. I: Glavin K, Helseth S, Kvarme L (red) Fra tanke til handling i helsesøstertjenesten.
Glavin K. (2007).  Screening og strukturerte kartleggingsinstrumenter I: Glavin K, Helseth S, Kvarme L (red) Fra tanke til handling i helsesøstertjenesten.
Glavin K. (2007). Kommunediagnose eller helseprofil. I: Glavin K, Helseth S, Kvarme L (red) Fra tanke til handling i helsesøstertjenesten.
Glavin K og Økland T(2007). Kvalitetsutvikling i helsesøstertjenesten. I: Glavin K, Helseth S, Kvarme L (red) Fra tanke til handling i helsesøstertjenesten.
Glavin, Kari (2007). Tverrfaglig samarbeid i praksis – til beste for barn og unge i Kommune-Norge, Kommuneforlaget august 2000, medforfatter Bodil Erdal. Revidert utgave.

Leenderts, Torborg Aalen (2007). ”Når glassflaten brister” Verbum forlag 2007: ny utgave med studieplan.

 
Vitenskapelig publisering/fagartikler
Andersen BM, Syversen G, Rasch M. MRSA is increasing in Oslo, Norway- caused by changed infection control strategy? J Infection 2007: 55: 531-538.
Dragomirecka, E., Eisemann, M., Kalfoss, M. Kilhan R., Martiny K. von Steinbuchel, N., Schmidt, S ( 2007). Demographic and psychological correlates of QoL in the elderly from a cross- cultural perspective. Submitted.
Glavin, Kari (2007). Tydelig helsesøster – hvor står vi og hvor går vi? Helsesøstre nr 3-2007.
Glavin, Kari (2007). Skolehelsetjenesten i videregående skole. Medforfatter: Edel Bratlie. I: Olaisen, K.
Glavin, Kari (2007). Ungdom og utviklingsfremmende samtaler. Nic Waals institutt. Oslo.
Glavin, Kari (2007).  Gruppekonsultasjoner. Kan helsesøster møte brukernes behov? Medforfattere: Anna Bjørnstad og Andrea Skaarer Kreutz. Helsesøstre nr. 2 2007.
Glavin, Kari (2007). Screening for Post Partum Depression in the Public Health Services – the application of Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) in Bærum municipality in Norway – Newsletter for Postnatal Depression and Maternal Mental Health Network, London (innsendt – ikke publisert.)
Grimstad, Ingjerd (2007). På kamelrygg for forsoning i Ung Teologi nr. 4 2007, s. 37 – 50.
Halvorsrud L, Kalfoss MH (2007). The conceptuaization and measurement of quality of life in older adults: a review of empirical studies published during 1994-2006" European journal of ageing, 4(4), s. 229-246.
Halvorsrud L, Kalfoss MH (2007). Measuring Quality of Life in the Elderly: A Literature Review of Empirical Studies from 1994 – 2006. European Journal of Ageing, 4, 4, 229 – 246.
Halvorsrud L, Kalfoss MH (2007). Reliability and Validity of the Norwegian WHOQOL – Old Module. Accepted. Scandinavian Journal of Nursing Research.
Kalfoss, MH, Isaaksen, A., Thuen F. Alve, S. (2007). Suitability of the Norwegian WHOQOL - Bref for Cancer Relatives. Cancer Nursing, 31, 1, 11 - 22.
Kalfoss M, Low, G, Molzhan, A ( 2007). The Suitability of the WHOQOL – Bref in Norwegian and Canadian Older Adults. Accepted European Journal of Ageing.
Kalfoss, M, Low, G., Molzhan, A. ( 2007). Exploring the Construct Validity of the Attitudes to Ageing Questionnaire for Canadian and Norwegian Older Adults. Submitted.
Kleiven, Tormod (2007). Seksualitet – hvordan være en veileder for unge mennesker? Ung Teologi 1/2007.
Klette, Trine (2007). Doktorgradsavhandling: ”Tid for trøst” En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet”. Oslo, NOVA 17/07.
Low, G., Molzhan, A. Kalfoss, M. ( 2007). Examinging the Iowa Conceptual Model of Gerontological Nursing. Accepted Western Journal of Nursing Research.
Nordli AL, Andersen BM. Endringer i antibiotikaforbruk hos barnahagebarn i Oslo. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2924-2926.
 
 Abstracts

Kalfoss, MH ( 2007). Love in Nursing: Behind Closed Doors. 29th Internatioal Association for Human Caring. St.Louis,  Missouri. May 16 – 19, 2007.  

 
Populærvitenskapelige artikler 
Andersen BM. Økonomisk feilmedisinering. Dagsavisen 17 januar 2007. 
Andersen BM. Skjulte pasientskader. VG debatt, 7 februar 2007. 
Andersen BM. Må tilrettelegges for smittevern. Dagens medisin 2007; 25 januar. 
Andersen BM. Sykehusinfeksjon er den viktigste årsaken til pasientskade med dødelig forløp. Rene hender 2-2007. 
Andersen BM. Sykehusbygg i forfall. Aftenposten aften. 20 juni 2007.
Andersen BM. God medisin. Debatt VG 16 august 2007.
Andersen BM. Kompetanse å stole på? Dagens medisin 2007; 18 oktober.
Andersen BM. Må forberede oss mens vi har tid. Dagsavisen 4 desember 2007.
Donovan, Monica Larsen (2007). Høyskolen Diakonova - helsesøsterutdanning i hovedstaden. Helsesøstre nr. 2.
Glavin, Kari (2007). Intervju i Asker og Bærum budstikke Fanger opp mødre tidlig, 13.08.07.
Kalfoss, MH ( 2007). Kjærlighetens professor. Menighetssøsteren, nr 5, 87, s. 9.
 
Utgivelse av tidsskrift -  Populærvitenskapelige bidrag
Bladet Menighetssøsteren som utgis med 10 nummer pr år, inneholder artikler og informasjon fra Høyskolen Diakonova. Intervjuer, studentarbeider, praksisrapporter, innblikk i forskning kan nevnes som eksempler på innhold.
 
Fremlegg
Grimstad, Ingjerd (2007). Workshop på konferansen til Return to Sender (Israelsmisjonens ungdomsorganisasjon), om freds- og forsoningsarbeid i Midtøsten, 3. nov. 2007.
Jonassen TØ, Olsen N, Syversen G, Andersen BM. Påvisning av MRSA ved PCR- utopi eller mulighet? Årskonferansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, desember 2007. 
 
Foredrag
Glavin, Kari (2007). Foredrag – Helsesøsterkongressen 27. april 2007. Tydelig helsesøster – hvor står vi og hvor går vi? (ca 500 deltakere).
Glavin, Kari (2007). Foredrag – Faggruppen av helsesøstre i Akershus 15. oktober. Tydelig helsesøster og kunnskapsbasert helsesøstertjeneste (ca 100 deltakere). 
Glavin, Kari (2007). Undervisning NurseWay, Health: Population health and primary health care, 6 timer15.02 og 19.02 2007. Lovisenberg Diakonale Høgskole. 
Kalfoss, MH ( 2007). Sorg og Mestring. Foreldregruppe til Funksjonshemmede Barn. Ås Kommune (Februar 15, 2007). 
Kalfoss, MH ( 2007). Love in Nursing: Behind Closed Doors. 29th Internatioal Association for Human Caring. St.Louis,  Missouri. May 16 – 19, 2007.
Kalfoss, MH ( 2007). Sorg og Eldre: Rød Kors Besøktjeneste, Follo (Mars 22, 2007)Loving Care. 100  Years Jubileum. Diakonova University College (October  17,2007).

Kleiven, Tormod (2007). Juridisk og diakonal forankring av kjøreregler i møte med overgrepssaker. Hva når faglige perspektiver er på kollisjonskurs. 06.02.07: Fagseminar om overgrepsproblematikk på Institutt for sjelesorg, Modul.

Kleiven, Tormod (2007). Håndtering av seksuelle krenkelser i Normisjon. 02-03.03.07: Kurs i Normisjon sin regi, Stavanger.

Kleiven, Tormod (2007). Hvordan møte seksuelle krenkelser i kristne fellesskap? 07.03.07: Seminar i regi av Menighetssøsterhjemmets Diakonifellesskap og Normisjon, Trondheim.

Kleiven, Tormod (2007). Konflikt og konfliktløsning. 25.04.07: Rektormøte i Normisjon, Oslo.

Kleiven, Tormod (2007). Hvordan møte en gravid som har vært utsatt for seksuelle krenkelser? 22. og 24.05.07: Seminar i regi av Sentralsykehuset i Østfold, Fredrikstad.

Kleiven, Tormod. Skyld og skam - ta vare på deg selv og andre. (2007): 17.10.07: Sjelesorgkurs i regi av Aurskog menighet, Aurskog.

Kleiven, Tormod. Tilgivelse – ta vare på deg selv og andre. (2007): 24.10.07: Sjelesorgkurs i regi av Aurskog menighet, Aurskog.

Kleiven, Tormod (2007). Hva gjøre menigheten når det avdekkes seksuelle overgrep? 31.10-01.11.07: Kurs i regi av Menighetssøsterhjemmets Diakonifellesskap og Normisjon, Trondheim.
Kleiven, Tormod (2007). Barn og unge som er utsatt for seksuelle overgrep i kristne miljøer. 29.11.07: Kurs for helsesøstre m.fl. i regi av Høyskolen Diakonova, Oslo.
Kvarme, Lisbeth G. ( 2007). Framlegg på doktorgradseminar ved Universitetet i Bergen, oktober 2007: School childrens experience with bullying, - focus group interview.
Kvarme, Lisbeth G. ( 2007). Foredrag på en internasjonal work-shop ved Høgskolen i Oslo om: Barn og livskvalitet: Health related quality of life among school children. A solution focused intervention study in the school health service.
 
Posters
Glavin, Kari (2007). Poster – Prevalence of Post Partum Depression in two municipalities in Norway, Kari Glavin, European Academy for Nursing Science, Summer School for Doctoral Studies Maastricht, 02.07.07 - 06.07.07.
Halvorsrud, Liv (2007). Validation of the Norwegian version of the WHOQOL-Old Modul ved internt seminar ved ISV/ISH/UiO.
Kvarme, Lisbeth G. (2007). EANS, European academy of Nursing Science i York juli 2007: Self-efficacy and bullying among school children.
 
Annet skriftlig arbeid
Glavin, Kari (2007). Skisse til førstelektorprogram ved Høyskolen Diakonova.
Kalfoss, MH ( 2007). Vurdering av Førstelektor kompetanse, Avdeling for sykepleierutdanning. Høgskolen i Oslo.
Røsvik, Janne (2007). Rapport om utviklingsprosjekt i Kina 2007. 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her