Publikasjoner 2006

Bøker

Andersen, Bjørg Marit (red.) (2006). Håndbok i hygiene og smittevern, sykehjem og langtidsinstitusjoner, Ullevål sykehus,  384 s.

 
Vitenskapelig publisering/fagartikler
Andenæs, R., Moum, T., Kalfoss, MH., Wahl, AK.( 2006). Changes in health status, psychological distress, and quality of life in COPD patients after hospitalization. Qual Life Res.; Mar; 15(2): 249 – 257.
Andenæs, R., Kalfoss, M (2006). Coping and psychological distress in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease. Heart Lung. Jan-Feb; 35 (1): 46 - 57.
Andersen BM, Bånrud H, Bøe E,  Bjordal O, Drangsholt F.Comparison of UV C Light and Chemicals for Disinfection of Surfaces in Hospital Isolation Units. Infect Control Hosp Epidemiol 2006: 27: 729-735.
Andersen, M. Rasch, K. Hochlin, F-H. Jensen, P. Wismar, J-E. Fredriksen. Decontamination of rooms, medical equipment and ambulances, using a dry mist of hydrogen peroxide disinfectant. J Hosp Infect 2005 . J Hosp Infect 2006; 62:149-155.
Ellingsrud, Birgit: (2006). En befriende latter. Sykepleien, nr. 15.
Halvorsrud L, Kalfoss MH (2006). Measuring Quality of Life in the Elderly: A Literature Review of Empirical Studies from 1994 – 2004. Submitted to Journal of Advanced Nursing.
Hawthorne, G., Kalfoss, MH., Bushness D., Martiny K. Matschinger H.(2006). Screening for depression in older adults: a five country comparison using the WHO5. Submitted to Psychological Medicine.
Jarasz, K., Kalfoss, MH, Gorna, K., Baczyna, G. (2006). Quality of life in Polish respondants: Psychometric properties of the Polish WHOQOL – Bref. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol 20(3) Sep 2006, 251-260. 
 

Kalfoss, MH, Isaaksen, A., Thuen F. Alve, S. ( 2006). A Validity Study of the Norwegian WHOQOL-Bref for Cancer Patients. Submitted to Cancer Nursing.

Kleiven, Tormod (2006). "I maktens tjeneste eller makt til å tjene. Maktens og avmaktens ansikt i  kirkens diakonien" Halvårsskrift for Praktisk Teologi nr. 2. 
 
 Abstracts
Andersen BM, Rasch M, Syversen G, Steen T. MRSA is increasing in Oslo, Norway- caused by changed infection control strategy? J Hosp Infect 2006;64: Suppl 1: 69. Abstract. 
Andersen BM, Rasch M, Tollefsen T, Kvist J, Bentsen L. Point prevalence studies during 10 years; - study of nosocomial infections in a tertiary university hospital in Norway. J Hosp Infect 2006;64: Suppl 1: 70. Abstract. 
Halvorsrud, L, Kalfoss, MH ( 2006). Some psychometric properties of the WHOQOL – Old Module. European Academy for Nursing Science Summer School, June 19-25 2006.  
Kalfoss, MH, Merkens, M. ( 2006). A Comparative Study of QoL Among Adults with Spina Bifida. Abstract submitted to Society for Research Into Hydrocephalus and Spina Bifida, 50th Anniversary Scientific Meeting, Cambridge, Aug 30 – 2 September 2006. s. 35. 
Molzhan, A. Kalfoss. MH ( 2006). Development and  testing of the WHOQOL – OLD. Fourth International Evidence-Based Nursing Preconference and 17th International Nursing Research Congress. Montreal, 19-22 July 2006. E:\CONTENT\INRC\PA_28223.htm. 
Tollefsen T, Andersen BM, Vengen ØA.  Surgical Site Infections after Cardiac Surgery in Oslo, Norway.  J Hosp Infect 2006;64: Suppl 1: 70. Abstract.  
 
Populærvitenskapelige artikler 
Andersen BM. Hygiene og smittevern for folk flest. Dagsavisen 20 mars 2006. 
Andersen BM, red. Håndbok i hygiene og smittevern – sykehus og andre langtidsinstitusjoner. Ullevål universitetssykehus, 2006. 
Andersen BM. Helseøkonomi eller samfunnsøkonomi? Dagsavisen 19 juli 2006. Debatt. 
Andersen BM. Jakten på gode kvalitetsindikatorer er et nasjonalt ressursproblem. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3285. 
Andersen BM. Reflexive modernity eller knefall for markedsliberalismen? Overlegen 2006; nov 7. 
Kalfoss, MH( 2006). Størst er Kjærligheten. Menighetssøsteren, nr. 5 - 87 årgang, s. 10-12. (Norwegian).
 
Forskningsapport/prosjektrapporter
Harbakk, Kari. Training Course in Basic Nursing and Care in Homes for the Elderly, Rapport til NORAD, januar 2006.
Kalfoss, Mary H. Psychological health, coping and quality of life in adults with spina bifida and their closest others. Norwegian Council of Health and Rehabilitation (2001 – 2002), Norwegian Social and Health Directorate and Diakonova University College (2003-2005). Umbrella project: Analyzing and sharing new knowledge obtained through a two-site study. Diakonova University College and the Elizabeth Foundation in USA (2004), (2006).
Tennøe, Elisabeth (2006). Grunnleggende sykepleie, red. Jahren Kristoffersen, Sykepleien nr. 7.  
 
Fremlegg
Kvarme, Lisbeth. Fremlegg om Nursing Intervention, PhD seminar, Universitetet i Bergen, seksjon for sykepleievitenskap, 05.09.06.
 
Administrasjon av forskningsprosjekter
Kalfoss, Mary, Project Leader. A comparative study of psychological distress, coping and quality of life in adults with spina bifida and their closest family members in Norway and Oregon. Post – doctoral grant. Elizabeth Foundation, USA.(2004) and (2006).  

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her