Publikasjoner 2005

Bøker
Andersen, Bjørg Marit (red.). Håndbok i hygiene og smittevern, Ullevål sykehus, 2005, 404 s.
Glavin, Kari og Økland, Toril. På ungdoms premisser. Helsestasjon for ungdom. Akribe 2005.
Lenderts, Torborg Aalen. Når glassflaten brister, Verbum forlag, 2005.
Røsvik, Janne og Bye, Liv. Textbook in Nursing and Care for the Elderly, 2005. Også oversatt til kinesisk.
 
Vitenskapelig publisering/fagartikler
Andenæs, R., Kalfoss, MH (2005). Coping and psychological distress in context of hospitalization of chronic obstructive pulmonary disease. Accepted Heart and Lung.
Andenæs, R., Moum, T., Kalfoss, MH., Wahl, AK. ( 2005). Changes in health status, psychological distress, and quality of life in COPD patients after hospitalization. Accepted. Quality of Life Research.
Ellingsrud, Birgit. ”En gruppe å vokse i ”, Sykepleien, nr. 15, 2005.
Glavin, Kari, Vilimas, Kostas Donovan, Monica Larsen 2005. Overvekt hos åtte- og 12-åringer i Oslo i 2004. Tidsskr Nor Lægeforen. Nr. 22, 2005; 125: 3088-9. 
Glavin, Kari og Helseth, Sølvi. Kunnskap i tråd med samfunnets behov, Sykepleien nr 5-2005. 
 
 Abstract
Andenæs. R., Kalfoss, MH, Wahl, AK ( 2005). Coping with stressful situations among COPD patients. 42nd Nordic Lung Congress, Trondheim, Norway, June 9 - 11.s. 24. 
 
Forskningsapport/prosjektrapporter 
Harbakk, Kari. Training Course in Basic Nursing and Care in Homes for the Elderly, Rapport til NORAD, januar 2006. 
Kalfoss, M. Final Report (2005). Psykisk Helse, Mestring og Livskvalitet i Voksne med Ryggmargsbrokk og Deres pårørende. Sosial - og Helsedepartement. ”Mental Health, Coping and Quality of Life in Adults with Spina Bifida and Their Closest Others”( Norwegian). Norwegian Social and Health Directorate. 
Gundersen, Anita og Tennøe, Elisabeth Heiervang (2005). Å fly i formasjon - Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Lovisenberg diakonale sykehus og Høyskolen Diakonova. 

Røsvik, Janne og Fritzsønn, Ann-Christine (2005). Utviklingsprosjekt i Kina - 07.09. - 25.09.05 - Grunnleggende sykepleie og eldreomsorg - prosjektperiode 2001 - 2005.

 
Keynote Address
Nursing Research: The State of the Art” 30 Years Jubileum. Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Poland. June 10, 2005. 
 
Administrasjon av forskningsprosjekter 
Kalfoss, Mary. Project Leader: A comparative study of psychological distress, coping and quality of life in adults with Spina Bifida and their closest family members in Norway and Oregon. Post - doctoral grant. Elizabeth Foundation, USA.(2004). 
Kalfoss, Mary. Project Leader: Psychological health, coping and quality of life in Adults with Spina Bifida and their closest others. Post doctoral stipend. Norwegian Social and Health Directorate. (2003-2005). 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her