Publikasjoner 2004

Artikler

Kalfoss, MH.& Alve, S. ( 2004). Coping with Stressful Events in Community - Based Adults with Spina Bifida. Abstract accepted: 47th Annual Scientific Meeting of the Society for Research into Hydrocephalus and Spina Bifida, June 23- 26, University of Dublin, Trinity College Ireland.

Kalfoss, MH, Halvorsrud, L., Alve, S ( 2004). Self-Ratings of Health Among Norwegian
Elderly.
ISOQOL.

Kalfoss, MH, Halvorsrud, L., Alve, S ( 2004). Quality of Life Among Norwegian Elderly. ISOQOL. 11th Annual Meetings of International Society for Quality of Life Research, October, Hong Kong.
Halvorsen L, and Kalfoss MH( 2004). Livskvalitet hos Eldre: Instrumentet WHOQOL – OLD. Rehab 2004 - Deltagelse er Målet. Lillehammar, 19 – 21 januar, s. 51.
Kalfoss, MH.( 2004). Mestring hos voksne med ryggmargsbrokk. Rehab 2004 - Deltagelse er Målet. Lillehammar, 19 – 21 januar, s.62.
 
Posters 
Glavin, Kari (2004). Weight and height of 8- and 12-year olds in Oslo, Kostas Vilimas, Kari Glavin, Monica Larsen Donovan. 12th EUPHA conference, Urbanisation and Health: New Challenges in Health Promotion and Prevention.
Kalfoss, Mary (1), Halvorsrud,Liv (1), Alve, Svein (2) (2004). Self-Ratings of Health Among Norwegian Elderly
1 Dept.of Research, Menighetssøsterhjemmets University College, Oslo, Norway.
2 Faculty of Business, Public Adm and Social Work, Oslo University College, Oslo, Norway  
Kalfoss, Mary (1), Halvorsrud,Liv (1), Alve,Svein (2) (2004). Subjective Quality of Life Among Norwegian Elderly
1 Dept.of Research, Menighetssøsterhjemmets University College, Oslo, Norway.
2 Faculty of Business, Public Adm and Social Work, Oslo University College, Oslo, Norway.
Slettahjell, Ann-Elin og Normann, Bjørg Irene (2004). Tallinna diakooniahaigla on a high level of hygiene, Palanga, Lithuania, 1. – 6. juni 2004.
 
Populærvitenskapelig
Glavin, Kari (2004). Barns rett til helsekontroll – hvor langt går helsestasjonens plikt? Helsesøstre nr. 3 - 2004.
Glavin, Kari (2004). Livet – et undervisningsmateriell. Helsesøstre nr. 3-2004  
Glavin, Kari (2004). Estland – helsesøsterutdanningens studiereise. Medforfatter Liv Aabø, Eva Eidem, Lisbeth G. Kvarme. Helsesøstre nr. 1-2004.  
Glavin, Kari (2004). Svangerskaps- og fødselsdepresjoner – tidlig intervensjon. Arbeid med depresjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel ved helsestasjonene i Oslo. Medforfatter Kirsten Berge.  
Kalfoss, Mary(2004). Ryggmargsbrokk og livskvalitet. Menighetssøsteren, nr. 2 - 85 årgang.
Menighetssøsterhjemmets Høgskole (2004). Våre historier, Publikasjon nr.1.
 
Rapporter
Bye, Liv og Røsvik, Janne (2004). Rapport fra kurs i Kina om grunnleggende sykepleie og eldreomsorg, Menighetssøsterhjemmets Høgskole, mai/juni 2004.
Fritzsønn, Ann-Christine (2004). Rapport fra studiereise i Kina – Gansu provins, 25. mai – 12. juni 2004, Menighetssøsterhjemmets Høgskole.
Gundersen, Anita og Tennøe, Elisabeth Heiervang (2004). Rapport fra studentdrevne stuer, høst 2003, Lovisenberg diakonale sykehus, post 6, prosjektfase 1.
Gundersen, Anita og Tennøe, Elisabeth Heiervang (2004). Å fly i formasjon, Rapport fra perioden august til desember 2004.
Kalfoss, Mary H. Årsrapport ( 2004). Health and Social Directorate. Postdoctoral grant. Mental Health, Coping and Quality of life in Adults with Myelomingocele.
Kalfoss, M., Halvorsrud, L. EU WHQQOL-OLD. Progress Report Barcelona Workshop, Oslo Centre. March 2004.
Kalfoss, M., Halvorsrud, L, Fritzønn, AC. WHQQOL-OLD. Annual Report 2002-2003, Oslo Centre. May 2004.
Kalfoss, M., Halvorsrud. WHQQOL-OLD. Technological Implementation Plan (TIP), Oslo Centre. June 2004

 

 

TK in norwegian

TK in english

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her