PhD-kandidater - forskningsområder/tema

PhD-kandidater

Følgende ansatte ved Diakonova er i PhD-løp.


Berntsen, Ida ida@diakonova.no
”Hva er det ved kunsten som fremmer helse?” Student ved Åbo Akademi, Wasa Finland.

Kristina Berg Torskenæs kristina.berg.torskenes@diakonova.no
”The meaning of the spiritual dimension, its importance in holistic nursing and when coping with illness”. Student ved Det teologiske Menighetsfaktultet

Live Nordhagen live.nordhagen@diakonova.no
" PreventADALL- Tobacco Exposure in early life".  Stipendiat ved PhD-programmet på UiO, Medisinsk Fakultet

Disputaser i 2015


Marianne Rodriguez Nygaard
Caring to know or knowing to care? Knowledge creation and care in Deacons’ professional practice in the Church of Norway. Student ved MF
Disputaser i 2011

Disputaser i 2011

Kvarme, Lisbeth
Mestring og livskvalitet. Løsningsorientert metode i skolehelsetjenesten: Kan helsesøster bidra til bedre livskvalitet hos mobbeofre? Student ved UiB.

Disputaser i 2010

Glavin, Kari
"Tidlig intervensjon ved post partum depresjon hos kvinner". Student ved ISH, UiO.
Halvorsrud, Liv
"Utvikling og validering av det norske WHOQOL-OLD instrumentet". Student ved ISH, UiO.

Disputaser i 2008

Kleiven, Tormod
"Intimitetsgrenser og tillitsmakt. Kirkesamfunns forståelse av og handlingsstrategier i møte med anklager om seksuelle krenkelser sett i lys av et diakonifaglig perspektiv". Student ved Det teologiske Menighetsfakultet.

 

 

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Den planlagte fusjonen mellom Høyskolen Diakonova og VID Vitenskapelige Høgskole kan nå bli en realitet.

Les saken her

 

Det er ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor med søknadsfrist 15. mars.

Les mer og send søknad

 

Veledningskurs

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom er for sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med mennesker som er rammet av kreft, i eller utenfor institusjon.

Les mer og send søknad her

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her