PhD-kandidater - forskningsområder/tema

PhD-kandidater

Følgende ansatte ved Diakonova er i PhD-løp.


Berntsen, Ida ida@diakonova.no
”Hva er det ved kunsten som fremmer helse?” Student ved Åbo Akademi, Wasa Finland.

Kristina Berg Torskenæs kristina.berg.torskenes@diakonova.no
”The meaning of the spiritual dimension, its importance in holistic nursing and when coping with illness”. Student ved Det teologiske Menighetsfaktultet

Live Nordhagen live.nordhagen@diakonova.no
" PreventADALL- Tobacco Exposure in early life".  Stipendiat ved PhD-programmet på UiO, Medisinsk Fakultet

Disputaser i 2015


Marianne Rodriguez Nygaard
Caring to know or knowing to care? Knowledge creation and care in Deacons’ professional practice in the Church of Norway. Student ved MF
Disputaser i 2011

Disputaser i 2011

Kvarme, Lisbeth
Mestring og livskvalitet. Løsningsorientert metode i skolehelsetjenesten: Kan helsesøster bidra til bedre livskvalitet hos mobbeofre? Student ved UiB.

Disputaser i 2010

Glavin, Kari
"Tidlig intervensjon ved post partum depresjon hos kvinner". Student ved ISH, UiO.
Halvorsrud, Liv
"Utvikling og validering av det norske WHOQOL-OLD instrumentet". Student ved ISH, UiO.

Disputaser i 2008

Kleiven, Tormod
"Intimitetsgrenser og tillitsmakt. Kirkesamfunns forståelse av og handlingsstrategier i møte med anklager om seksuelle krenkelser sett i lys av et diakonifaglig perspektiv". Student ved Det teologiske Menighetsfakultet.

 

 

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Høyskolen Diakonova ligger midt på idylliske Fredensborg, sentralt i Oslo. Skolen vår er kjennetegnet ved stor bredde – et variert utdanningstilbud for kirke og samfunn og et markert globalt engasjement.

Les mer her

 

Mandag 8. mai holder Solfrid Raknes et kurs i psykologisk førstehjelp på Høyskolen Diakonova.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her