FoU-prosjekter ved Høyskolen Diakonova i samarbeid med praksisfeltet

FOU-prosjekter ved Diakonova studieåret 2015/16 som skjer i samarbeid med praksisfeltet

PROSJEKT

SAMARBEIDSPARTNERE

Eldreomsorg i kommunehelsetjenesten: Systematic observation and   assessment in home health care practice for early identification of functional   decline in older people

Oslo Universitetssykehus blant flere

Styrking av helsetjenester til føde-   og barselskvinner med innvandrerbakgrunn

Grorud Bydel

 

Utvikling av fungerende tiltak ved bekymringsfull vektutvikling i 6-8 årsaldereren

Frogn kommune

 

Prosjekt praksismodell med   to helsesøsterstudenter på en veileder

Flere kommuner/ bydeler

 

Effekten av TIBIR-rådgivning i grupper – forebygging av vold/oppdragervold på barn fra flyktningefamilier

Oppegård kommune

 

Samarbeid med Estland: Miljøterapi   i akuttpsykiatrisk avdeling

Narva Haigla, Lovisenberg Diakonale sykehus

Meningsfull aktivitet gjennom brukemedvirkning   i psykiske helseboliger

Bærum kommune

 

PreventADALL – En forekomstundersøkelse: Bruk av ikke røykbare   tobakksprodukter (ITPR) hos gravide kvinner og ammende mødre: Effekter på foster og det nyfødte barn

Oslo Universitetssykehus, helsestasjoner

 

Gruppebasert undervisning for   beboere i bolig med service

Bærum kommune

 

Ettåringen i barnehage. En   tilknytningsteoretisk basert undersøkelse av hvordan ett år gamle barn   opplever å begynne i barnehage

Bærum kommune

Tidlig støtte til nye familier

Lørenskog kommune

Mer om studiene og høyskolen

Den planlagte fusjonen mellom Høyskolen Diakonova og VID Vitenskapelige Høgskole kan nå bli en realitet.

Les saken her

 

Det er ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor med søknadsfrist 15. mars.

Les mer og send søknad

 

Veledningskurs

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom er for sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med mennesker som er rammet av kreft, i eller utenfor institusjon.

Les mer og send søknad her

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her