FoU-prosjekter ved Høyskolen Diakonova i samarbeid med praksisfeltet

FOU-prosjekter ved Diakonova studieåret 2015/16 som skjer i samarbeid med praksisfeltet

PROSJEKT

SAMARBEIDSPARTNERE

Eldreomsorg i kommunehelsetjenesten: Systematic observation and   assessment in home health care practice for early identification of functional   decline in older people

Oslo Universitetssykehus blant flere

Styrking av helsetjenester til føde-   og barselskvinner med innvandrerbakgrunn

Grorud Bydel

 

Utvikling av fungerende tiltak ved bekymringsfull vektutvikling i 6-8 årsaldereren

Frogn kommune

 

Prosjekt praksismodell med   to helsesøsterstudenter på en veileder

Flere kommuner/ bydeler

 

Effekten av TIBIR-rådgivning i grupper – forebygging av vold/oppdragervold på barn fra flyktningefamilier

Oppegård kommune

 

Samarbeid med Estland: Miljøterapi   i akuttpsykiatrisk avdeling

Narva Haigla, Lovisenberg Diakonale sykehus

Meningsfull aktivitet gjennom brukemedvirkning   i psykiske helseboliger

Bærum kommune

 

PreventADALL – En forekomstundersøkelse: Bruk av ikke røykbare   tobakksprodukter (ITPR) hos gravide kvinner og ammende mødre: Effekter på foster og det nyfødte barn

Oslo Universitetssykehus, helsestasjoner

 

Gruppebasert undervisning for   beboere i bolig med service

Bærum kommune

 

Ettåringen i barnehage. En   tilknytningsteoretisk basert undersøkelse av hvordan ett år gamle barn   opplever å begynne i barnehage

Bærum kommune

Tidlig støtte til nye familier

Lørenskog kommune

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her