Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Høyskolen Diakonovas primærvirksomhet er å tilby høyere utdanning i fagene sykepleie og diakoni/sjelesorg basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap, utføre forskning og utviklingsarbeid og bidra til kunnskapsformidling i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.

A_1050052.jpg

Følgende overordnede mål er blitt gitt i sammenheng med Statsbudsjettet: ”Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet”.

Forskningsstrategien ved Diakonova skal bidra til å nå Høyskolens overordnede mål i forhold til forskning, utviklingsarbeid, utdanning og formidling i samsvar med Diakonovas egenart og overordnet mål for universiteter og høyskoler. Den omhandler ulike virkemidler i arbeidet med å nå målet. Forskningsstrategien er styrende både for utviklingen av institusjonens forskningsaktivitet som helhet og for den enkelte forsker.

IMG_1211.jpg

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Høyskolen Diakonova ligger midt på idylliske Fredensborg, sentralt i Oslo. Skolen vår er kjennetegnet ved stor bredde – et variert utdanningstilbud for kirke og samfunn og et markert globalt engasjement.

Les mer her

 

Mandag 8. mai holder Solfrid Raknes et kurs i psykologisk førstehjelp på Høyskolen Diakonova.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her