Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Høyskolen Diakonovas primærvirksomhet er å tilby høyere utdanning i fagene sykepleie og diakoni/sjelesorg basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap, utføre forskning og utviklingsarbeid og bidra til kunnskapsformidling i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.

A_1050052.jpg

Følgende overordnede mål er blitt gitt i sammenheng med Statsbudsjettet: ”Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet”.

Forskningsstrategien ved Diakonova skal bidra til å nå Høyskolens overordnede mål i forhold til forskning, utviklingsarbeid, utdanning og formidling i samsvar med Diakonovas egenart og overordnet mål for universiteter og høyskoler. Den omhandler ulike virkemidler i arbeidet med å nå målet. Forskningsstrategien er styrende både for utviklingen av institusjonens forskningsaktivitet som helhet og for den enkelte forsker.

IMG_1211.jpg

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Den planlagte fusjonen mellom Høyskolen Diakonova og VID Vitenskapelige Høgskole kan nå bli en realitet.

Les saken her

 

Mandag 8. mai holder Solfrid Raknes et kurs i psykologisk førstehjelp på Høyskolen Diakonova.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom er for sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med mennesker som er rammet av kreft, i eller utenfor institusjon.

Les mer her

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her