Studentdemokrati

Studentråd
Studentrådet ved Høyskolen Diakonova er et bindeledd mellom studentene og høyskolen. Rådet jobber for å fremme studentenes ønsker og krav, og har medlemmer som sitter i sentrale verv og styrer. Rådet tar opp spørsmål og forslag, drøfter disse og tar det videre opp med rektor, styret eller andre aktuelle personer. Studentrådet kan også bevilge økonomisk støtte til sosiale aktiviteter i kullene.
 
Ved spørsmål eller forslag kan det sendes mail til studentraad@diakonova.no 

Studentene ved Høyskolen Diakonova danner et studentråd i henhold til Lov om universiteter og høyskoler §§ 4.1 og 4.4. Vedrørende sammensetning og mandat, se Styrings- og rådsstruktur . Møtedeltakelse i Høyskolen Diakonovas eller studentorganisasjoners regi kan erstatte fremmøtepliktig studiedeltaking inntil 5 dager per semester.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)
Høyskolen Diakonova er medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. SIO tilbyr blant annet velferdstilbud som boliger, hytteutleie, barnehageplasser, ulike typer helsetilbud, psykolog- og rådgivningstjeneste, rabattordninger på faglitteratur og helsestudio. For mer informasjon, se
SIOs hjemmeside.

Norsk studentorganisasjon (NSO) 
Studentene ved Høyskolen Diakonova er tilsluttet Norsk studentorganiasjon (NSO), som er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge. NSO representerer om lag 200 000 studenter. NSOs mål er å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter. For mer informasjon, se NSOs hjemmeside.

 

Mer om studiene og høyskolen

Høyskolen Diakonova ligger midt på idylliske Fredensborg, sentralt i Oslo. Skolen vår er kjennetegnet ved stor bredde – et variert utdanningstilbud for kirke og samfunn og et markert globalt engasjement.

Les mer her

 

Mandag 8. mai holder Solfrid Raknes et kurs i psykologisk førstehjelp på Høyskolen Diakonova.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her