Studentdemokrati

Studentråd
Studentrådet ved Høyskolen Diakonova er et bindeledd mellom studentene og høyskolen. Rådet jobber for å fremme studentenes ønsker og krav, og har medlemmer som sitter i sentrale verv og styrer. Rådet tar opp spørsmål og forslag, drøfter disse og tar det videre opp med rektor, styret eller andre aktuelle personer. Studentrådet kan også bevilge økonomisk støtte til sosiale aktiviteter i kullene.
 
Ved spørsmål eller forslag kan det sendes mail til studentraad@diakonova.no 

Studentene ved Høyskolen Diakonova danner et studentråd i henhold til Lov om universiteter og høyskoler §§ 4.1 og 4.4. Vedrørende sammensetning og mandat, se Styrings- og rådsstruktur . Møtedeltakelse i Høyskolen Diakonovas eller studentorganisasjoners regi kan erstatte fremmøtepliktig studiedeltaking inntil 5 dager per semester.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)
Høyskolen Diakonova er medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. SIO tilbyr blant annet velferdstilbud som boliger, hytteutleie, barnehageplasser, ulike typer helsetilbud, psykolog- og rådgivningstjeneste, rabattordninger på faglitteratur og helsestudio. For mer informasjon, se
SIOs hjemmeside.

Norsk studentorganisasjon (NSO) 
Studentene ved Høyskolen Diakonova er tilsluttet Norsk studentorganiasjon (NSO), som er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge. NSO representerer om lag 200 000 studenter. NSOs mål er å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter. For mer informasjon, se NSOs hjemmeside.

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her