Slik semesterregistrerer du deg

Slik semesterregistrerer du deg

Når startsiden i StudentWeb viser at semesteravgiften er betalt for dette semesteret, kan du registrere deg:

startside_betalt.png

 

Registreringen består av flere deler:

  1. Utdanningsplan del 1 - hvor du bekrefter å ha satt deg inn i regelverket som gjelder for ditt studium
  2. Utdanningsplan del 2 - hvor du bekrefter hvilken undervisning og eksamener du skal ta dette semesteret
  3. Adresse - hvor du holder din kontaktinformasjon oppdatert
  4. Samtykke - hvor du kan gi Diakonova tillatelse til å innhente dine eksamensresultater fra andre norske universitet og høgskoler.

 Du må utføre alle delene før semesterregistreringen er fullført.


Registreringsfrister

Høstsemesteret: 15. september

Vårsemesteret: 15. februar


 

1. Utdanningsplan del 1

del1.jpg

Hak av for at du har lest og forstått de forskjellige delene av utdanningsplan del 1. Innholdet i denne delen varierer fra studieprogram til studieprogram. Trykk OK - Lagre for å gå videre

2. Utdanningsplan del 2 

del2-samlet.png

Du bekrefter planen din ved å trykke på OK - Lagre plan. 

Utdanningsplanen er en avtale mellom den enkelte student og høgskolen om faglige forhold. Den inneholder bestemmelser om høgskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor høgskolen og medstudenter.

Dette betyr at du nå har inngått en gjensidig avtale med Høyskolen Diakonova om din personlige studieprogresjon dette semesteret. Siden avtalen er gjensidig kan vi holde deg ansvarlig hvis du ikke overholder dine forpliktelser, og du kan selvfølgelig holde oss ansvarlig hvis vi ikke overholder vårt ansvar eller våre forpliktelser. Dette kan du lese mer om i Studentreglementet.

3. Adresse

adresse.png

 

Semesteradressen er hvor du bor i undervisningsperioden ("hybelen") og Hjemstedsadressen er hvor du ellers bor ("hjemme"). Disse kan selvfølgelig være den samme adressen, men begge må fylles ut. C/O-feltet bruker du bare hvis det er et annet navn enn ditt eget som står på postkassa.

Husk at du når som helst kan gå inn på StudentWeb og rette din adresse.

 

4. Samtykke

 samtykke-resultat.png

 

Hvis du takker ja, så slipper du å legge ved karakterutskrift hvis du søker om fritak/innpassing pga. tidligere utdanning.Vi innhenter aldri eksamensresultater til annet bruk.

 

Du har nå semesterregistrert deg!

 

startside-bekreftelse.png

Når alt er i orden vil StudentWeb innen et døgn automatisk sende melding til Lånekassen om din studentstatus. Hvis Lånekassen ikke har mottatt dette, så har du ikke fullført semesterregistreringen. Prøv igjen før du kontakter studieadministrasjonen.

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her