Semesteravgift og -registrering

Semesteravgift og -registrering

Når du er tatt opp som student ved Høyskolen Diakonova, må du hvert semester:

  • betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), samt materiellavgift og eventuell studieavgift (avhengig av studium)
  • registrere deg innen fristen

Du utfører begge oppgavene i StudentWeb.

Innloggingsinformasjon til StudentWeb og lånekassen


 

  1. Slik betaler du semesteravgiften
  2. Slik semesterregistrerer du deg

Denne veiledningen beskriver forrige versjon av StudentWeb, vi anbefaler deg å ta i bruk nye StudentWeb 3, som er lettere og mer logisk å bruke!


Etter å ha betalt og registrert deg kan du få semesterkvittering - enten som oblat til ditt studentbevis/adgangskort ved å henvende deg til resepsjonen, eller som digitalt studentbevis for smarttelefoner. Les mer om Studentbevisappen.

Med studentbevis og gyldig semesterkvittering får du:

Vanlige spørsmål

Min arbeidsgiver eller et annet foretak skal betale min semesteravgift eller studieavgift.

Dersom arbeidsgiver eller andre foretak skal betale semester- og studieavgiften, må du hvert semester levere skjema for ekstern fakturamottaker til studieadministrasjonen.Husk å informere arbeidsgiver om at dersom avgiften ikke betales innen fristen, risikerer du å miste studieretten.

Når er fakturaen tilgjengelig i StudentWeb?

Fra omtrent 15. desember (vårsemesteret) eller 15. juni (høstsemesteret) vil du kunne finne fakturaen på StudentWeb.

Jeg har allerede betalt semesteravgift til en annen skole, må jeg betale på ny til dere?

Den delen av avgiften som går til Høyskolen Diakonova må du betale, denne er for tiden 1900 kroner*. Har du allerede betalt avgift til SiO eller en annen studentsamskipnad, så må du vise oss kvittering på dette for å semesterregistrere deg. Husk at hvis du ønsker å benytte SiOs tilbud, så må du betale avgift til dem.

Jeg har avbrutt studiet og ønsker avgiften refundert.

Beklager, vi refunderer ikke avgifter. Les mer i Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova.

Jeg tar bare noen få fag om igjen, må jeg betale hele avgiften?

Ja, du må betale hele semeeravgiften for å ha studierett uansett hvor mange studiepoeng du skal ta dette semesteret.

Jeg skal bare ta praksis dette semesteret, er jeg nødt til å betale semesertavgiften?

Ja.

Andre spørsmål rettes til studier@diakonova.no

*Eksisterende bachelorstudenter som begynner på andre og tredje året betaler kr. 1900 i semesteravgift til Høyskolen Diakonova, pluss kr. 600 i SiO avgift. For nye bachelorstudenter høsten 2016 er avgiften kr. 2900 per semester, pluss kr. 600 i SiO avgift. 

 

Mer om studiene og høyskolen

Vi tar fremdeles imot søknader til videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

Send søknad her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her